Раздел: Педагогически съветник

Превенция „Трафик на хора“

Sn006-448x224

Обучители от  НПО А21 която СЪЩЕСТВУВА, ЗА ДА ПРЕМАХНЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА В 21 ВЕК и по проект съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/–  на 2.05.17 г. проведоха обучение , на тема  „Трафик на хора”, с ученици от 10-ти и 11-ти клас.

Целта на обучението бе да се запознаят учениците с видовете трафик и начините за предпазване и справяне с него. ПРЕВЕНЦИЯ А21 предотвратява трафика на хора чрез информационни и образователни програми.

Заедно да  предотвратим възможността подрастващите в да станат жертви на това бързо разрастващо се престъпление.

Учениците имаха възможност да задават своите въпроси и да участват активно в разиграваните ролеви ситуации.

Връстници обучават връстници на тема „Училищен тормоз”

17455031_1755454214495456_211178747_o-696x522-448x224

  Mладите обучители към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/–Велинград Йоан Каръков и Елена Папазова от СУ „Св.св.Кирил и Методий”, проведоха урок по „Училищен тормоз”, с учениците от 7-ми клас на ОУ „Христо Ботев”, по метода „Връстници обучават връстници”.

     Целта на обучението бе да се запознаят учениците с видовете тормоз и начините за справяне с него. Разяснени бяха понятията „насилие” и „тормоз”, видовете поведение, които включват, както и белезите, по които да бъдат разпознати. Ученици и обучители изградиха общ механизъм от правила, за да може ефективно да се противодейства на тормоза. Децата имаха възможност да задават своите въпроси и към инспектор детска педагогическа стая – Георги Харисков, който им разясни последствията от упражняване на тормоз в училище.

     МКБППМН изказва специални благодарности на педагогическите съветници Иван Бандаков и Гергана Николова, както и на ръководството на двете училища, за доверието и предоставената възможност темата да бъде представена от Йоан Каръков и Елена Папазова.

     Комисията напомня, че с голямо удоволствие очаква своите доброволци и от други училища на територията на общината, които биха искали да представят интересна за тях тема по метода „Връстници обучават връстници”, с цел това да стане традиция. Предстои представянето на темата и в други училища от града.

Училищният тормоз /мини наръчник за родители/

Pic01t_

„Не може да играеш с нас!”, „Много си тъп!”, „Къде си тръгнал с тия грозни дрехи?!”, „Дай ми играчката!”, „Разкарай се от тук!”, „Зубрач!”. Чували ли сте тези реплики… Съществува име за подобно отношение – нарича се „булинг” или „тормоз”. Тормозът е най-често срещаната форма на насилие в днешните училища. За съжаление се среща и в детските градини. Той прави климатът в училище заплашителен, страшен за децата. Предизвиква самота, депресия, тревожност, хранителни разстройства… И наранява всички – жертвите, насилниците, свидетелите.

Младежи на кръстопът

pic011-300x199

       През тази учебна година с удовлствие и интерес, учениците от VI до XII клас и кл. р-ли. на класовете, активно се включват в програмата „Младежи на кръстопът“ обучители по която са Гейбриъл и Мелиса Хиллмън, и Маиян Паунов. Темите които разглеждаме вълнуват учениците: за разликите между половете, приятелството, за живота, за взаимоотношенията, самочувствието, наркотиците, как да разрешаваме конфликтите.

Мартеницата на моето училище

641__300x225_hpim1054

Каква е идеята?

Децата да направят обща училищна мартеница, която изразява техните мечти и ги предпазва от страховете им.

Каква е целта?

Децата да осъзнаят универсалните човешки нужди, които обикновено се превъплъщават в народните традиции и символи.

Първи етап: 16-20 февруари

Децата се запознават с традицията на мартеницата в България. Поощряват се да потърсят сами информация за древните корени на този български ритуал.

След като са се запознали със символиката на мартеницата и цветовете й, им се дава инструкция за направата на Мартеницата на моето училище.

Децата имат на разположение една учебна седмица, за да напишат какво биха искали да им се случи и от какво биха искали да се предпазят през тази година (от пролет до пролет).. Върху белите ивици плат изписват надеждите и пожеланията, а върху червените – това, което искат да прогонят през тази година. Цветовете са във връзка със символиката според българската традиция: бялата вълна предве­щава дълъг живот, а червената – здраве и сила, толкова необходими на всички в края на зимния сезон, когато жизнените сили и хранителните запаси са на изчерп­ване.

Втори етап: 21-27 февруари

Лентите се закачат на Видно място в училище, където учениците от останали­те класове могат да напишат своите пожелания.

Трети етап: 27 февруари

На 27 февруари от изписаните бели и червени ленти се прави една обща училищ­на мартеница, която да предпазва от зло и да носи добро на училището и на все­ки участник в училищната общност.

С много положителни емоции и невероятни идеи, учениците от 1 до 12 клас създадоха “Мартеницата на моето училище”

 

Брошура за родители

kiber-237x300

Кибертормозът – книжката ще ви помогне да научите повече по темата, да бъдете по-бдителни  и да предпазите децата си. Ще е намерите  тук!

Научи повече за себе си, за да реализираш потенциала си!

microsoft_test-300x188

За мен е важно да работя в уважавана организация и да заемам добра позиция.

Искам работното ми място да е представително и комфортно.

Искам да бъда уважаван и известен в обществото.

Бих работил в по-голяма и известна фирма, независимо че в по-малка ми предлагат по-добри условия.

Теста на Microsoft ще ви помогне да научите повече за себе си тук!

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Добре дошли на сайта на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" Велинград!
close