Последни новини на сайта:

Раздел: ОП “Успех”

1 ноември

Проекти и национални програми за учебната 2012/2013

СОУ “Св. св. Кирил и Методий”-Велинград кандидатства и спечели финансиране по следните  проекти и национални програми за учебната 2012/2013 година:

1. Национална Програма „Училището територия на учениците”-2012 модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” – разработил главен учител начален етап Лиляна Шаламанова;

2. Проект по Програмата „Коменски” с партньор Дания – разработили старши учител Спаска Малинова и Виолета Цикалова;

3. Проект по Програмата „Коменски” /многостранна/ с партньори Полша, Румъния, Германия, Австрия, Сърбия, Хърватска – разработили главен учител Рила Попова и старши учители Мая Андреева и София Гьошева;

4. Национална Програма „С грижа за всеки ученик” модул „Осигуряване и обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” – разработил Виолета Цикалова;

5. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”;

6. Продължаваме участието си в Проект „УСПЕХ” – „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish