Последни новини на сайта:

Раздел: Прием 2012/2013

Списък на приетите ученици – профил „Хуманитарен” – прием след VII клас

VIII Б клас

        №   Име, презиме, фамилия   

Списък на приетите ученици – профил „Технологичен” – прием след VII клас

VIII А клас

        №   Име, презиме, фамилия

ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС 2012/2013г.

ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

1. Записването на учениците от VII клас, които са приети на първи етап на класиране, ще се извърши от 27.06.2012г. до 29.06.2012г. с оригиналите на документите им в училището, в което са приети.

ПРИЕМ СЛЕД 8-МИ КЛАС 2012/2013г.

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че в периода от 03.07.2012 год. до 05.07.2012 год. се подават документи за участие в първи етап на класиране в избраното училище.

Учениците имат право да кандидатстват в неограничен брой училища, като във всяко поотделно подават следните документи:

ГРАФИК ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2012 Г. След завършен 7-ми клас

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за 1-ви етап на класиране:

  • удостоверение за завършван 7-ми клас – копие
  • служебна бележка

От 15.06. до 20.06.2012г.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на 1-ви етап

На 26.06.2012г. в 17:00 ч.

3

Записване на приетите ученици на 1-ви етап на класиране

От 27.06. до 29.06.2012г.

4

Подаване на заявление за участие във 2-ри етап

От 27.06. до 29.06.2012г.

5

Обявяване на списъците с приетите ученици на 2-ри етап

На 03.07.2012г. в 17:00ч.

6

Записване на приетите ученици на 2-ри етап на класиране

От 04.07. до 06.07.2012г.

7

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаети места след 2-ри етап на класиране

До 09.07.2012г.

8

Подаване на документи за участие в 3-ти етап на класиране

От 10.07. до 11.07.2012г.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на 3-ти етап

До 13.07.2012г.

10

Записване на приетите ученици на 3-ти етап на класиране

От 16.07. до 17.07.2012г.

11

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаети места след 3-ти етап на класиране

До 20.07.2012г.

12

Попълване на незаетите места след 3-ти етап на класиране и записване

Определя се от директора до 26.07.2012г.

13

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

До 31.07.2012г.

 Директор:………………………

                    /Ани Василева/

Прием 2012/2013 година след VII и VIII клас

Прием 2012/2013 година – I клас

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish