Последни новини на сайта:

Раздел: Прием 2013/2014

Списък на учениците от 1. клас за 2013/2014 учебна година

Списък на учениците от 1 – а клас

 1. Антоанета   Йовчева   Върбовска
 2. Антонио   Емилов   Еланов
 3. Атанас   Миленов   Шулев
 4. Виктория   Боянова   Статева
 5. Георги   Огнянов   Пещерски
 6. Дарина   Николаева   Мишева
 7. Диан   Димитров   Христосков
 8. Екатерина   Николаева   Софовичина
 9. Марина   Николаева   Николова
 10. Мария   Василева   Ласонова
 11. Михаил   Галинов   Янков
 12. Михаил   Димитров   Кафтанов
 13. Натали   Венциславова   Биркова
 14. Пагане   Кристиян   Петрова
 15. Петя   Николова   Маврикова
 16. Роберта   Георгиева   Симеонова
 17. Снежана   Йосифова   Балабанова
 18. Снежана   Любомирова   Зисова
 19. Страхил   Иванов   Гогов

Учители:

1. Нели Папаркова – класен ръководител

2. Илияна Стойнова

 

Списък на учениците от 1 – б клас

 

 1. Алекс   Геров   Шарков
 2. Александра   Емилова   Попова
 3. Александър   Георгиев   Дамянов
 4. Анжели   Райкова   Методиева
 5. Борислав   Борисов   Мацанов
 6. Борислава   Вангелова   Пухалева
 7. Георги   Димитров   Синапов
 8. Георги   Петков   Лебанов
 9. Георги   Стоилов   Гугалов
 10. Дарина   Цветанова   Гугалова
 11. Десислaва   Цветанова   Илинова
 12. Димитър   Илиев   Малчев
 13. Иван   Валентинов   Ганчев
 14. Илия   Богданов   Белухов
 15. Константин   Христов   Пеев
 16. Кристиана   Иванова   Банчева
 17. Мариян   Николаев   Марков
 18. Надежда   Красимирова   Коцева
 19. Стефан   Стефанов   Сергиев
 20. Тодор   Георгиев   Шабанов

 

Учители:

1. Маргарита Гергева – класен ръководител

2. Йорданка Янчовичина

 

Списък на учениците от 1 – в клас

 

 1. Ангела   Димитрова   Николова
 2. Ваня   Миткова   Кадриева
 3. Васил   Николаев   Сестримски
 4. Владимир   Калинов   Анастасов
 5. Дарина   Милчева   Николова
 6. Джепо   Мехмед   Купенов
 7. Димитър   Пламенов   Огнянов
 8. Иван   Ангелов   Анастасов
 9. Йоана   Иванова   Гаргова
 10. Йордана   Ангелова   Савова
 11. Костадинка   Илиева   Даилова
 12. Кристиян   Янков   Сачков
 13. Лилия   Тодорова   Радойчева
 14. Манчо   Филипов   Мундев
 15. Марина   Светославова   Паунова
 16. Мартина   Емилова   Паскова
 17. Радослав   Алексиев   Алексиев
 18. Таня   Михайлова   Алачева
 19. Теодор   Василев   Трендафилов

 

Учители:

1. Шени Гагова-Качакова – класен ръководител

2. Любомира Узунова

 

От Комисията по приема/съгласно Заповед № 452/19.04.2013г. на директора/

Родителска среща

На 30.08.2013г. /петък/ от 17:00 часа ще се проведе родителска среща в голямата зала на училището с родителите на бъдещите първокласници на СОУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград .                                                                                                                                                                                                                                                                                           .

Списък на приетите ученици – прием след VII клас

Скъпи ученици,

Поздравяваме Ви с избора на СОУ “Св. св. Кирил и методий” Велинград, като училище в което сте избрали да продължите своето обучение. Пожелаваме Ви успех!

Технологичен профил

Хуманитрен профил

Прием 2013/2014 учебна година

Прием 2013/2014 учебна година след VII клас


ГРАФИК за приемана на ученици в СОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. Велинград за учебната 2013-2014г. съгласно наредба № 11/28.03.2005г. след завършен 7-ми клас 

ГРАФИК за приемана на ученици в СОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. Велинград за учебната 2013-2014г. съгласно наредба № 11/28.03.2005г. след завършен 7-ми клас 

ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС  

Прием 2013/2014 учебна година след VIII клас


ПРИЕМ СЛЕД 8-МИ КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД 8-МИ КЛАС

Прием 2013/2014 година в първи клас

Прием 2013/2014 година в подготвителна група

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish