Последни новини на сайта:

Раздел: Графици – архив

График за приемане на ученици в I клас в СОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград за учебната 2016-2017г.

График за приемане на ученици в 1 клас

Графици за I учебен срок

Графици за I учебен срок

Ред за приемане на ученици след VII клас в СОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград за учебната 2015-2016г.

Прием след 7-ми и 8-ми клас

График за приемане на ученици след VII клас в СОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград за учебната 2015-2016г.

График за приемане на ученици след VII клас

Ред за приемане на ученици в I клас в СОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград за учебната 2015-2016г.

РЕД_ЗА_ПРИЕМАНЕТО_НА_УЧЕНИЦИ-Iклас

График за приемане на ученици в I клас в СОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград за учебната 2015-2016г.

ГРАФИК_ЗА_ПРИЕМАНЕТО_НА_УЧЕНИЦИ -Iклас

График за контролни работи I-IV клас

График за контролни работи I-IV клас

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish