Раздел: Документи

Информация за доставчици на социални услугии за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители.

Информация за доставчиците на социални услуги за деца

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ:  ТУК!

Молба от родител за отсъствие

Молба от родител за отсъствие

АКТУАЛИЗИРАНЕ на ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2016/2017 година

АКТУАЛИЗИРАНЕ на Правилника за дейността на училището

ДОКЛАД – АНАЛИЗ на осъществените дейности за оценка на проблема с насилието и предприетите мерки за противодействие на училищния тормоз

Липсата на ценности в съвременното общество се отразява на децата. Агресията в училище е огледален образ на обществената агресия.

Самостоятелна форма на обучение – сесия ЯНУАРИ 2016/2017 учебна година

news

З А П О В Е Д

№753/15.08.2016 г.

 

На основание чл. 257 ал.1 и 2, чл.259 ал.1, чл.112 ал.1, 2, 3, 4 и чл.127 от ЗПУО, чл. 38 ал.1 т.1, ал.2, чл.39,  чл. 40: ал.1, 2, 3,4 и ал.7 от

Наредба №11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците на самостоятелна форма на обучение – сесия ЯНУАРИ 2016/2017 учебна година

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВАНЕ И ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Добре дошли на сайта на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" Велинград!
close