Последни новини на сайта:

Раздел: Документи

Заповед за определяне на годишни оценки на ученици на самостоятелна форма на обучение, сесия юни

Заповед_сам. форма_юни 2018

Документи за екскурзия на 2 клас

1. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 

2. ЗАПОВЕД ДИРЕКТОР-2

3. ЗАПОВЕД ДИРЕКТОР

4.СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

5.ЗДРАВЕН СТАТУС

ОБЩОУЧИЛИЩНИ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ VIII – XII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА

8. „А“ КЛАС

профил „Технологичен“/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /

Уточнение със съответните учители след 15. 09. 2017г.

8. „Б“ КЛАС

профил „Хуманитарен“ /НЕМСКИ ЕЗИК /

Уточнение със съответните учители след 15. 09. 2017г.  

8. „В“ КЛАС

профил „Предприемачески“ /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /

Уточнение със съответните учители след 15. 09. 2017г.

9. „А“ КЛАС

профил „Технологичен“/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /

 1. БЕЛ за 9. клас – изд. „Просвета“
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Немски език – „Aspekte“ – част I
 4. Руски език за 9. клас – „Диалог с Россией“ – изд. „Булвест 2000“
 5. Математика за 9. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 6. История и цивилизации за 8. клас – изд. „Булвест 2000“
 7. География и икономика за 8. клас – изд. „Булвест 2000“, Румен Пенин
 8. Психология и логика за 9. клас – изд. „Педагог 6“
 9. Биология и ЗО за 8. клас – изд. „Булвест 2000“, Вл. Овчаров
 10. Физика и астрономия за 8. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов
 11. Химия и ООС за 8. клас– изд. „Педагог 6“
 12. Изобразително изкуство за 8. клас – изд. „Просвета“ 

9. „Б“ КЛАС

профил „Хуманитарен“ /НЕМСКИ ЕЗИК /

 1. БЕЛ за 9. клас – изд. „Просвета“
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Немски език – „Aspekte“ – част I
 4. Математика за 9. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 5. История и цивилизации за 8. клас – изд. „Булвест 2000“
 6. География и икономика за 8. клас – изд. „Булвест 2000“, Румен Пенин
 7. Психология и логика за 9. клас – изд. „Педагог 6“
 8. Биология и ЗО за 8. клас – изд. „Булвест 2000“, Вл. Овчаров
 9. Физика и астрономия за 8. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов
 10. Химия и ООС за 8. клас – изд. „Педагог 6“
 11. Изобразително изкуство за 8. клас – изд. „Просвета“

9. „В“ КЛАС

профил „Хуманитарен“ – прием след 8 – ми клас

 1. БЕЛ за 9. клас – изд. „Просвета“
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Руски език – „Контакт Наш адрес“ – изд. „Просвета“, Е. Корчагина, В. Лесневски
 4. Математика – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 5. История и цивилизации за 9. клас – изд. „Анубис“
 6. Психология и логика за 9. клас – изд. „Педагог 6“
 7. География и икономика за 9. клас – изд. „Булвест 2000“, Румен Пенин
 8. Биология и ЗО за 9. клас – изд. „Просвета“, Павел Ангелов
 9. Физика и астрономия за 9. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис
 10. Химия и ООС за 9. клас– изд. „Булвест 2000“

10. „А“ КЛАС

профил „Технологичен

 1. БЕЛ за 10. клас – изд. „Просвета“
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Руски език за 10. клас – „Диалог с Россией“ – изд. „Булвест 2000“
 4. Немски език – „Aspekte“ – част I и част II
 5. Математика за 10. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 6. История и цивилизации за 9. клас – изд. „Анубис“
 7. Етика и право за 10. клас – изд. „Анубис“
 8. География и икономика за 9. клас – изд. „Булвест 2000“, Румен Пенин
 9. Биология и ЗО за 9. клас – изд. „Булвест 2000“, Павел Ангелов
 10. Физика и астрономия за 8. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов
 11. Химия и ООС за 8. клас– изд. „Булвест 2000“

10. „Б“ КЛАС

профил „Хуманитарен“

 1. БЕЛ за 10. клас – изд. „Просвета“
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Немски език – „Aspekte“ – част I и част II
 4. Математика за 10. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 5. История и цивилизации за 9. клас – изд. „Анубис“
 6. Етика и право за 10. клас – изд. „Анубис“ – Иван Колев
 7. География и икономика за 9. клас – Задължителна подготовка – изд. „Просвета“ – Нено Димов
 8. Биология и ЗО за 9. клас – изд. „Просвета“, Павел Ангелов
 9. Физика и астрономия за 9. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис
 10. Химия и ООС за 9. клас– изд. „Булвест 2000“

10. „В“ КЛАС

профил „Технологичен“

 1. БЕЛ за 10. клас – изд. „Просвета“
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Немски език – „Aspekte“ – част I и част II
 4. Руски език за 10. клас – „Приглашение в Россию“ – част I – изд. „Просвета“, Е. Корчагина
 5. Математика за 10. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 6. История и цивилизации за 10. клас – изд. „Анубис“
 7. Етика и право за 10. клас – изд. „Анубис“ – Иван Колев
 8. География и икономика за 10. клас – изд. „Булветс 2000“ – Румен Пенин
 9. Биология и ЗО за 10. класза профилирана подготовка – изд. „Просвета“, Петър Попов
 10. Физика и астрономия за 10. клас част I – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис
 11. Химия и ООС за 10. клас– изд. „Булвест 2000“

11. „А“ КЛАС

Профил „Хуманитарен“

 1. БЕЛ за 11. клас – изд. „Кръгозор“ – Вл. Атанасов
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Немски език – „Aspekte“ – част II
 4. Руски език за 11. клас – „Диалог с Россией“ – изд. „Булвест 2000“
 5. Математика за 11. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 6. История и цивилизации за 10. клас – изд. „Анубис“
 7. География и икономика ЗП за 10. клас – изд. „Булвест 2000“ – Румен Пенин
 8. Философия за 11. клас – изд. „Екстрем“ – С. Герджиков
 9. Биология и ЗО за 10. класпрофилирана подготовка – изд. „Просвета“, Петър Попов
 10. Физика и астрономия за 10. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис
 11. Химия и ООС за 10. клас– изд. „Булвест 2000“   

11. „Б“ КЛАС

профил „Хуманитарен“

 1. БЕЛ за 11. клас – изд. „Кръгозор“ – Вл. Атанасов
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Немски език – „Aspekte“ – част II
 4. Математика за 11. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 5. История и цивилизации за 10. клас – изд. „Анубис“
 6. География и икономика за 10. клас – изд. „Просвета“
 7. Философия за 11. клас – изд. „Екстрем“
 8. Биология и ЗО за 10. класпрофилирана подготовка – изд. „Просвета“, Петър Попов
 9. Физика и астрономия за 10. клас част I – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис
 10. Химия и ООС за 10. клас– изд. „Булвест 2000“

11. „В“ КЛАС

профил „Технологичен

 1. БЕЛ за 11. клас – изд. „Кръгозор“ – Вл. Атанасов
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Руски език за 11. клас – „Диалог с Россией“ – изд. „Булвест 2000“
 4. Математика за 11. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 5. История и цивилизации за 11. клас – изд. „Анубис“
 6. География и икономика ЗП за 11. клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов
 7. География и икономика ЗИП за 11. клас – изд. „Просвета“ – Нено Димов
 8. Физика и астрономия за 10. клас част II – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис
 9. Философия за 11. клас – изд. „Екстрем“ – С. Герджиков

12. „А“ КЛАС

профил „Технологичен“

 1. БЕЛ за 12. клас – изд. „Кръгозор“
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Руски език за 12. клас – „Диалог с Россией“ 3 – изд. „Булвест 2000“
 4. Немски език – „Aspekte“ – част III
 5. Математика за 12. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 6. История и цивилизации за 11. клас – изд. „Анубис“
 7. География и икономика за 11. клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов
 8. Физика и астрономия за 10. клас част II – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис
 9. Свят и личност за 12. клас – изд. „Просвета“

12. „Б“ КЛАС

профил „Хуманитарен“

 1. БЕЛ за 12. клас – изд. „Кръгозор“
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Руски език за 12. клас – „Диалог с Россией“ 3 – изд. „Булвест 2000“
 4. Математика за 12. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 5. История и цивилизации за 11. клас – изд. „Анубис“
 6. География и икономика
 7. Физика и астрономия за 10. клас част II – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис
 8. Свят и личност за 12. клас – изд. „Просвета“  

12. „В“ КЛАС

профил „Технологичен“ – прием след 8 – ми клас

 1. БЕЛ за 12. клас – изд. „Кръгозор“
 2. Английски език – уточнение след 15. 09. 2017г.
 3. Руски език за 12. клас – „Диалог с Россией“ 3 – изд. „Булвест 2000“
 4. Математика за 12. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 5. География и икономика за 12. клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов
 6. Физика и астрономия за 10. клас част II – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис
 7. Свят и личност за 12. клас – изд. „Просвета“

Информация за доставчици на социални услугии за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители.

Информация за доставчиците на социални услуги за деца

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ:  ТУК!

Молба от родител за отсъствие

Молба от родител за отсъствие

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish