Раздел: Графици

ГРАФИК за провеждане на входно, междинно и изходно ниво в начален етап за учебната 2016/2017 година

График за контролни работи_I-IV klas

График за провеждане на контролни работи за II учебен срок на учебната 2016/2017 година

График за контролни работи

ГРАФИК за провеждане на консултации по учебни предмети от учителите за II срок на 2016/ 2017 учебна година

График за консултации на учителите

ГРАФИК за провеждане на класни работи за II срок на 2016/2017 учебна година

График за класни

График утвърден със Заповед №296/13.02.2017 г. за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт за II срок на учебната 2016/2017г.

график ФВС V-XII клас_2 срок_ 2016 – 2017 г.

Г Р А Ф И К Утвърден със Заповед № 296/13.02.2017г. по който класните ръководители от І до ХІІ клас да провеждат допълнителният час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка, II срок на учебната 2016/2017 год.

Г Р А Ф И Kк за ДЧК и ДЧ по ФВС_начален етап

ГРАФИК ЗА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП – II срок на учебната 2016/2017 година

Г Р А Ф И К за СИП

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Добре дошли на сайта на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" Велинград!
close