Последни новини на сайта:

Раздел: Учители

Класни ръководители за учебната 2015/2016 година:

 • ПДГ – Нина Ташева

 • IА класМая Андреева

 • IБ клас – Юлия Вардева-Сапунджиева

 • IВ клас – Антоанета Папазова

 • IГ клас – Евгения Стаева

 • IIА клас – Лиляна Шаламанова

 • IIБ клас – София Гьошева

 • IIВ клас – Надя Пашова

 • IIIА клас – Нели Папаркова

 • IIIБ клас – Маргарита Гергева

 • IIIВ клас – Шени Гагова-Качакова

 • IVА клас – Стефка Кънчева

 • IVБ клас – Димка Джиева

 • VА клас – Мария Делиева

 • VБ клас – Атанас Денизов

 • VIА клас – Нелли Калъчева

 • VIБ клас – Димитър Попов

 • VIIА клас – Лина Белева

 • VIIБ клас – Траяна Белухова

 • VIIIА клас – Елена Тетимова

 • VIIIБ клас – Йорданка Прегьова

 • IXАклас – Тодор Делиев

 • IXБ клас – Ваня Кафтанджиева

 • IXВ клас – Йорданка Рабаджиева

 • XА клас – Весела Николова

 • XБ клас – Светлана Стоева

 • XВ клас – Мария Боснева

 • XIА клас– Христо Стоев

 • XIБ клас – Василка Дамянова

 • XIВ клас – Рила Попова

 • XIIА клас – Зоя Антонова

 • XIIБ клас – Боряна Пендарова

Добри училищни практики – eTwinning

В навечерието на единот от най-значимите български празници – 01.11.2014 г. в СОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград, 19 учители взеха участие в обучителен семинар по дейност  eTwinning. Той бе орагнизиран от ръководството на училището чрез центъра за развитие на човешките ресурси по Европейската програма Еразъм+.

Списък на учитeлския колектив за учебната 2014/2015 година

1

Ани Николова Василева

2

Венета Христова Цанова

3

Весела Илиева Николова

4

Христо Борисов Стоев

5

Лидия Иванова Кочева

6

Любка Ангелова Тилева

7

Венета Николова Вардева

8

Рила Атанасова Попова

9

Нелли Нерсиковна Калъчева

10

Елена Иванова Тетимова

11

Елена Георгиева Гергова-Еличина

12

Мария Георгиева Ласонова

13

Васкилка Сашова Дамянова

14

Емилия Георгиева Николова

15

Мария Ангелова Боснева

16

Зоя Благоева Антонова

17

Димитър Атанасов Попов

18

Йорданка Атанасова Прегьова

19

Стойчо Борисов Ушев

20

Ивайло Миланов Олев

21

Гергана Илиева Джарова

22

Мария Благоева Делиева

23

Тодор Пейов Делиев

24

Йорданка Милошева Рабаджиева

25

Ваня Бориславова Кафтанжиева

26

Светлана Илиева Стоева

27

Лина Ангелова Белева

28

Боряна Василева Пендарова

29

Траяна Спасова Белухова

30

Антоанета Стоянова Георгиева

31

Цветанка Николаева Борикова

32

Мария Димитрова КараджоваТома Томов Чонков

33

Стефан Янков Караманов

34

Атанас Ангелов Денизов

35

Лиляна Димитрова Шаламанова

36

Анна Кирилова Лозанова

37

София Петрова Гьошева

38

Гинка Димитрова Въргова

39

Надя Михайлова Пашова

40

Виолета Любенова Наумова

41

Нели Любенова Папаркова

42

Илияна Йорданова Стойнова

43

Маргарита Ангелова Гергева

44

Йорданка Илиева Янчовичина

45

Шени Георгиева Гагова

46

Любомира Спасова Узунова

47

Стефка Александрова Кънчева

48

Илияна Ташкова Иванова

49

Димка Славчева Джиева

50

Снежана Борисова Карабожикова

51

Мая Благоева Андреева

52

Антоанета Стефанова Папазова

53

Юлия Георгиева Сапунджиева

54

Радостина Иванова Радулова

55

Гергана Петрова Николова

56

Нина Димитрова Ташева

Класни ръководители за учебната 2014/2015 година

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 2013/2014 учебна година

1а клас – Нели Папркова

1 б клас – Маргарита Гергева

1 в клас – Шени Гагова

 

2а клас – Илияна Иванова

2б клас – Снежана Карабожикова

 

3а клас – Антоанета Папазова

3б клас – Юлия Вардева-Сапунджиева

 

4а клас – Лиляна Шаламанова

4б клас – София Гьошева

 

5а клас – Лина Белева

5б клас – Траяна Белухова

 

6а клас – Мария Делиева

6б клас – Атанас Денизов

 

7а клас – Нелли Калъчева

7б клас – Христо Стоев

 

8а клас – Весела Николова

8б клас – Светлана Стоева

8в клас – Мария Боснева

 

9а клас – Мария Ласонова

9б клас – Василка Дамянова

9в клас – Рила Попова

 

10а клас – Зоя Антонова

10б клас – Боряна Пендарова

 

11а клас – Мария Караджова

11б клас – Тодор Делев

 

12а клас – Йорданка Прегьова

ГРАФИК утвърден със Заповед № 52/10.10.2012 г. по който класните ръководители от І до ХІІ клас да провеждат допълнителният час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка, I срок 2012/2013 г.

ГРАФИК за провеждане на класни работи за I учебен срок 2012/ 2013 учебна година

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) English English French French German German Greek Greek Portuguese Portuguese Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish