Месечен архив: June 2019

Да бъдем като тях

     През учебната 2018/2019 година 11 ученици от VII до XII клас са без нито едно извинено и неизвинено отсъствие.

 • Калоян Петров Кондев – 7а клас
 • Моника Красимирова Джиханова – 7б клас
 • Екатерина Атанасова Гаджева – 7б клас
 • Фюрайние Магбулеева Сонмез – 8а клас
 • Габриела Евгениева Кавармова – 8в клас
 • Ати Цанкова Крачова – 9а клас
 • Васка Валентинова Керина – 9б клас
 • Патрисия Сотирова Наумова – 9б клас
 • Теодора Светославова Йочева – 9в клас
 • Мартин Радостинов Кейбашиев – 10в клас
 • Джейми Събинов Уручов – 10в клас                                                                                                           

      С присъствието си уважаваш себе си и институцията!

Дипломиране на юбилеен випуск

 

 

 

 

 

Литературна премиера

            На 20 юни 2019г. в Конферетната зала на Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий”, известният журналист и телевизионен водещ Костадин Филипов представи своята стихосбирка „На дъх от лятото”. Поетичната премиера е част от  Знаковите събития по повод 130- годишния юбилей на училището и е инициирана от посланиците на четенето- момичетата и момчетата от 5а клас.

            За да уважат поета, написал едни от най-красивите и докосващи стихове за любовта, бяха дошли много приятели- ученици, учители, гости. И тъй като любовта е непреходна тема, авторът сподели, че: „Човек винаги пише, когато е подложен на силна емоция.“, а после добави: „осакатен е този, който не е усетил в душата си лято и любов“. Разлиствайки книгата, докосвайки се до словата от нежност, все повече се убеждаваме, че докато обичаме, всичко има значение, докато ни обичат, всичко има смисъл.

            Пред присъстващите Костадин Филипов разказа, че като малък е участвал в рецитаторски конкурси. Първото си стихотворение е написал като студент първокурсник, а преди 3 г., когато е на 36, се връща към поезията, за да даде живот на „второто си дете” с име „На дъх от лятото”. От книгата струят вълнение, любов, нежност, красива еротика, облечени в стихове и в пеперудени цветове – истинска поетична магия. Подобни книги често се превръщат в любимо четиво. А за нас присъствието на журналиста в чисто ново амплоа бе комплимент на взаимност.

            Водещи на литературната премиера бяха Лидия Нанова – 11A клас и Стойчо Тетимов – 9A клас, които заедно с десетокласничките:  Ива Кюркчиева, Иванина Палигорова и Йоана Пипева ни потопиха в свят от мерена реч, пъстри и разноцветни емоции.  

Поздрави към господин Филипов и новата му поетична книга отправиха Парисиана Николова и Йордан Василев от 5а клас- младши „посланици на четенето” в нашето училище, Мариам Маврова и Николета Сачкова – 11Б клас, г-жа. Ани Василева- Директор на училището и много приятели. Разбира се, имаше и автографи от автора за всички, пожелали да притежават новата книга.

            Да пожелаем „попътен вятър” на първата поетична книга на Костадин Филипов, а на автора- да спечели стойностни читатели, които ще съпреживеят и оценят сътвореното!

           

Автор: Илияна Гагова,

ст.учител по БЕЛ

 

УЧЕБНО – ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

УЧЕБНО – ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС 

Изпитът ще се проведе на 25.06.2019 година  от 9:00 часа. Учениците да се явят в 8:15 в двора на училището.

І. Вид на изпита

Изпитът за проверка на способностите е практически.

Изпитът се състои от два модула.

ІІ. Формат на изпита

Първият модул съдържа 6 теста за проверка на технико – тактическите умения по вид спорт  – Максимален брой точки – 30

Вторият модул съдържа 4 теста за проверка на двигателните способности.

 Максимален брой точки – 20

ІІІ. Съдържание на изпита

Упражненията за технико – тактически умения се разработват от учителите по физическо възпитание и спорт.

Тестовете за проверка на технико-тактическите умения включват, следните теми:

1.Баскетбол – момичета и момчета-Водене на топка между 3 стойки, наредени в права линия на разстояние 1,5 метра една от друга. След излизане от последната стойка се изпълняват крачки с последваща стрелба в коша. Тестът се прави 2 пъти от ляво и дясно на коша.

2.Баскетбол – момчета и момичета. Изпълнение на наказателен удар – 10 пъти.

3.Волейбол за момичета и момчета- Горен лицев начален удар, изпълняват се 5начални удара.

4.Волейбол за момичета и момчета – Подаване с две ръце отгоре – Прехвърляне на мрежата от 4-ти метър – 5 пъти.

5.Футбол за момчета- Дрибъл между 4 стойки и стрелба във вратата. Изпълнява се 2 пъти.

 1. Футбол за момчета – Пасове на средно разтояние в цел. Целта се оформя от две стойки на разтояние 3м. една от друга, а ученикът е на разтояние 10м от стойките. Изпълнява се 5 пъти.

7.Гимнастика за момичета- кълбо напред.

8.Гимнастика за момичета – тилна стойка(свещ) или стояща везна.

Тестове за проверка на двигателните способности включват:

Бягане на къси разстояния – 50 м за момичета и момчета.

Бягане на средни разтояния – 200 м за момичета и 300 м за момчета

Скок на дължина от място с два крака за момичета и момчета

Хвърляне на плътна топка 3 кг. с две ръце над глава за момчета и хвърляне на плътна топка 1 кг. С две ръце над глава за момичета.

 

ІV. Оценявани компетентности

Обект на оценяването е измерване на степента на постигнатите компетентности на

учениците, придобити в резултат на обучението в задължителната подготовка по

учебната програма за VII клас.

Двигателните (кондиционните) способности се оценяват по нормативите за оценка на двигателните способности изготвени от учителя по физическо възпитание и спорт.

Тестове за физическа дееспособност :

                                                         Момичета

 

Тест точки Бягане 50 м (сек.) Скок дължина от място (см.) Хвърляне на плътна топка ( см.) Бягане 200 м

(сек.)

0 над 10,7 до 150 Под 400 Над 81
1 10,4 – 10,6 151 – 154 401-430 78-81
2 10,1 – 10,3 155 – 158 431-460 74-77
3 9.8 – 10 159 – 162 461-490 70-73
4 9.5 – 9.7 163 – 166 491-520 66-69
5 Под 9,4 Над 166 Над 520 Под 65

 

                                                             Момчета

Тест точки Бягане 50 м (сек.) Скок дължина от място (см.) Хвърляне на плътна топка ( см.) Бягане 300 м

(сек.)

0 над 10,1 до 170 Под 450 Над 99
1 9,8 – 10,1 171 – 174 451-490 95-99
2 9,4 – 9,7 175 – 178 491-520 90- 94
3 8,9 – 9,3 179 – 182 521-550 86- 90
4 8,4-8,8 183 – 186 551-590 81-85
5 под 8,3

 

над 186 Над 590 Под 80

 

Тестове за проверка на технико- тактичеките умения :

Показателите за оценяване на технико – тактическите умения се разработват от учителите по физическо възпитание и спорт.

Тест 1.  Баскетбол– Оценява се качеството на изпълнението ; Дрибъл със смяна на ръцете, правилно изпълнение на баскетболната крачка и отбелязан кош дават максимален брой точки 5

Тест 2. Баскетбол – Наказателни удари. Изпълняват се 10 наказателни удара.

Точки Успешен наказателен удар
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

 

Тест 3. Волейбол – Горен лицев начален удар. Изпълняват се 5 начални удара.

Точки Успешен начален удар
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

 

Тест 4. Волейбол – Подаване с две ръце отгоре на 4 м. от мрежата.

Точки Успешено подаване
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

 

Тест 5. Футбол за момчета – Оценява се качеството на изпълнението. Дрибъл без докосване до стойките и точен удар във вратата носят максимален брой точки – 5.

Тест 6. Футбол за момчета – Пасове на средно разтояние. Ако топката премине между стойките се счита за успешен пас.

Точки Успешен пас
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

 

Тест 7 и 8. Гимнастика за момичета – Кълбо напред, тилна стойка(свещ), стояща везна – Оценява се качеството на изпълнение на дадения елемент. Максимален брой точки – 5.

 

 

 

Системата за оценяване включва:

Оценка на технико-тактическите умения включват 6 теста с максимален брой 30 точки. Тестовете задвигателните способности включват 4 теста за кондиция и координация с максимален брой 20 точки.

Максималният брой точки за всеки отделен тест е 5 точки. Оценяването е по точкова

система с максимален брой 50 точки. Постигнатият брой точки се преобразува съответно

към оценки (6, 5, 4, 3, 2).

Преобразуването на общия брой точки е както следва:

Под 11 точки – слаб 2;

От 11 до 20 точки – среден 3;

От 21 до 30 точки – добър 4;

От 31 до 40 точки – мн. добър 5;

От 41 до 50 вкл. – отличен 6.

Не се допуска до изпита ученик, явил се без спортно облекло!!!

Изготвил: С.Караманов; М.Караджова; Т.Чонков

Отново отличници в образованието

     Големите неща се демонстрират на големи събития. Това е и причината на 11 и 12 юни учители и директори от Иновативно средно училище “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велинград, да участват в Националната практическа конференция “Училище в облака”.

     Специалната покана да се включим като лектори в събитието, отправиха лидерите на GEG Пловдив.

     Новаторско, различно и прогресивно, училището ни отново показа, че е отличник в образованието. Като едно от осемте пилотни училища в страната в проекта “Виртуална и добавена реалност в класната стая” и с 10 сертифицирани Google учители Level 2 завладяхме облачното пространство. Горди сме, че след предстявянето на темата ни “Google Classroom, VR и AR на помощ на хуманитарните науки” разбрахме, че определено имаме какво да покажем и на какво да научим и другите училища.

   

     “Уау”-ефектът, който предизвикахме у всички участници, ни даде вярата, че сме на прав път в подходите си на работа в класната стая.

 

Надежда Деянова

учител по БЕЛ в Иновативно средно училище “Св. св. Кирил и Методий”, Велинград

 

 

 

Днес новината са Кристина Попова и Теодора Таслакова

     На 4 юни 2019 ученичките от 11б клас – Кристина Попова и Теодора Таслакова – бяха официално наградени от Регионалното управление на образованието в Пазарджик за своето участие и успешно представяне във финалния етап на Националното многоезично състезание, проведен в гр. Велико Търново през ноември 2018. Въпреки сериозната конкуренция, състояща се от възпитаници на езикови гимназии от цяла България, двете успяха да докажат знанията си по английски и немски език и си завоюваха места високо във финалното класиране. Награждаването се състоя в Художествената галерия на град Пазарджик, където се събраха някои от най-изявените ученици от цялата област. Там Кристина и Теодора тържествено получиха грамоти от г-жа Валентина Кайтазова, началник на РУО, и се насладиха на концерт, в който участваха талантливи деца от различни училища от Пазарджик.

  

Неучебни дни

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори