Иновативни методи на обучение в часовете по немски език с ученици от 9Б клас

     Необходимо е внедряване на ефективни съвременни образователни практики, които да оживят училището, които да осигурят динамично обучение, основано на опита и използването на разнообразни формати, стратегии и инструменти от области, близки до интересите на съвременните ученици, насърчава развитието на многобройни практики, създадени, за да превърнат училището в привлекателно и желано място.

      За съвременните ученици е от изключително значение участието, включването в разнообразни дейности, динамиката на училищното ежедневие. Те имат нужда да усетят, да преживеят, да видят и да докоснат образователния процес. Имат нужда от „учене, което протича на фона на дейности, изискващи правене, дискутиране, преживяване“, от „по-разнообразни форми на активност“.

     В резултат на това, изкуството заема главна роля при създаването на иновативни училищни практики. В този смисъл театърът в часовете по немски език е една от най-ефективните практики, намерили своето неоспоримо приложение.

     Въображението и чувствата на учениците им  помага да придадат смисъл на фактите и явленията, на ситуациите, на феномените, дори на отношенията между хората.

     Като начало учениците създадоха свои въображаеми герои и ситуации, на отношенията и събитията, на противопоставящи се мнения и гледни точки в и извън класната стая. Тук всеки един ученик прилага своите мисли, отношения, модели на поведение и придобиват уникални свои лични преживявания.

     Следваща фаза е изборът на конфликт, който учениците драматизират, за тази цел използват следните техники:

     Сториборд, който използваме за описание на картини на случващи се събития. Всеки един представя своята история и героите, които участват в нея.

     Арте факти –  тук учениците представят предмети, които имат връзка с постановката.

     Говореща кукла –при тази техника учителят говори от името на куклата, която се

представя като герой от предстоящата история

     Екшън план, тук учениците представят най- важното от историята.

     Всеки един от тях дава идеи за героите в постановката и кой каква роля желае да играе. Накрая стигнахме до името на театралната постановката: „Светът- едно голямо предизвикателство“

     Съвместно разработихме три сцени от постановката. Предстоят да представим конфликта в четвърта сцена.

 

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish