СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ VIII – XII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

8. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“ /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /

 

1. Български език и литература – изд. Булвест 2000

2. Английски език – „Legacy”- A1, A2, B1 /интензивно изучаване/

3. Математика: изд. „Архимед“, авт. колектив Паскалеви

4. Информационни технологии – изд. „Домино“

5. Философия: изд. „Анубис“

8. „Б“ КЛАС

профил „Икономическо развитие“ /НЕМСКИ ЕЗИК /

 

1. Български език и литература, изд. Булвест 2000

2. Немски език – Exakt fur dich,  изд.Klett

3. Математика – изд. „Архимед“, авт. колектив Паскалеви

4. Информатика:-изд.“Изкуства“, авт. Манев

5. Информационни технологии – изд. „Домино“

6. Философия: изд. „Анубис“

 

8. „В“ КЛАС

профил „Предприемачески“ /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

1. Български език и литература – изд. „Булвест 2000“

2. Английски език – „Legacy”- A1, A2, B1 /интензивно изучаване/

3. Математика: изд. „Архимед“, авт. колектив Паскалеви

4. Информационни технологии – изд. „Домино“

5. Философия: изд. „Анубис“


 

9. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“

 

1. БЕЛ – изд. „Булвест 2000“, Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

2. Литература- издателство „Булвест 2000“, Бойко, Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

3. Английски език – Express Publishing “  Legacy” B1(Part One), Jenny Dooley

4. Немски език –„Magnetsmart + A1/Band 1/ ,  изд. Klett

5. Руски език – „Привет“, изд. Просвета

6. Математика – изд. „Архимед“, Паскалеви и колектив

7. История и цивилизации–

I част- изд. „Анубис“, Христо Матанов, Даниел вачков, Борис Стоянов, Красимира Табакова, Емилия Карабоева

II част- изд. „Анубис“,  Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия Илиев, Галя Рангелова

8. География и икономика – 

I част-изд. :Просвета-София“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

II част-изд. :Просвета-София“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова, Николай Попов

9. Философия – изд. „Анубис“, И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев, Р. Найденова

10. Биология и ЗО– изд. „Булвест 2000“, Владимир Овчаров и колектив

11. Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, Максим Максимов и Ивелина Димитрова

12. Химия и ООС- изд. „Булвест 2000“, Данчо Данилев и колектив

13. Изобразително изкуство- изд. „Просвета“, Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

14. Информационни технологии –изд. „Изкуства“, Коста Гъров и колектив

15. Музика- изд. „Просвета“, Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

 

9. „Б“ КЛАС

профил „Икономическо развитие“

 

1. БЕЛ – изд. „Булвест 2000“, Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

2. Литература- издателство „Булвест 2000“, Бойко, Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

3. Английски език – Express Publishing “ Legacy” А2, Jenny Dooley

4. Немски език – „Aspekte junior fur Bulgarien”, Kursbuch B1 Band 1, изд.Klett

5. Математика – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

6. История и цивилизации–

I част- изд. „Анубис“, Христо Матанов, Даниел вачков, Борис Стоянов, Красимира Табакова, Емилия Карабоева

II част- изд. „Анубис“,  Христина мирчева, Йордан Митев, Илия Илиев, Галя Рангелова

7. География и икономика

I част-изд. :Просвета-София“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

II част-изд. :Просвета-София“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова, Николай Попов

8. Философия – изд. „Анубис“, И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев, Р. Найденова

9. Биология и ЗО -изд. „Булвест 2000“, Владимир Овчаров и колектив

10. Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, Максим Максимов и Ивелина Димитрова

11. Химия и ООС- изд. „Булвест 2000“, Данчо Данилев и колектив

12. Изобразително изкуство- изд. „Просвета“, Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

13. Информационни технологии –изд. „Изкуства“, Коста Гъров и колектив

14. Музика- изд. „Просвета“, Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

 

9. „В“ КЛАС

профил „Предприемачески“ – прием след 8 – ми клас

 

1. БЕЛ  – изд. „Булвест 2000“, Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

2. Литература- издателство „Булвест 2000“, Бойко, Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

3. Английски език – Express Publishing “ Legacy” B1(Part One), Jenny Dooley

4. Математика – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации–

I част- изд. „Анубис“, Христо Матанов, Даниел Вачков, Борис Стоянов, Красимира Табакова, Емилия Карабоева

II част- изд. „Анубис“,  Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия Илиев, Галя Рангелова5. Философия – уточнение с  учителите  след  15.09.2018г.

 6. География и икономика

 I част-изд. :Просвета-София“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

II част-изд. :Просвета-София“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова, Николай Попов

7. Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, Максим Максимов и Ивелина Димитрова

8. Химия и ООС- изд. „Булвест 2000“, Данчо Данилев и колектив

9. Немски  език – –„Magnetsmart + A1/Band 1/ ,  изд.Klett

10. Биология и  ЗО – изд. „Булвест 2000“, Владимир Овчаров и колектив.

11. Информационни технологии –изд. „Изкуства“, Коста Гъров и колектив

12. Философия – изд. „Анубис“, И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев, Р. Найденова

13. Музика- изд. „Просвета“, Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

14. Изобразително изкуство- изд. „Просвета“, Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова


 

10. „А“ КЛАС

профил „Технологичен“

 

1. БЕЛ за клас – изд. „Просвета“

2. Английски език – Expresspublishing “ ,Upstream B2+

3. Руски език за клас – „Диалог с Россией“ – изд. „Булвест 2000“

4. Математика за клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации за клас – изд. „Анубис“

6. Етика и право за клас – изд. „Анубис“

7. География и икономика за клас – изд. „Булвест 2000“, Румен Пенин

8. Биология и ЗО за клас – изд. „Просвета“

9. Физика и астрономия за клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов

10. Химия и ООС за клас – изд. „Булвест 2000“

 

10. „Б“ КЛАС

профил „Хуманитарен“

 

1. БЕЛ за клас – изд. „Просвета“

2. Английски език – Expresspublishing “ ,Upstream В1

3. Немски език – „Aspekte Lehrbuch 2- Niveau B2“, изд.Klett

4. Математика за клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации за клас – изд. „Анубис“

6. Етика и право за клас – изд. „Анубис“ – Иван Колев

7. География и икономика за клас – Задължителна подготовка – изд. „Просвета“ – Нено Димов

8. Биология и ЗО за клас – изд. „Просвета“, Павел Ангелов

9. Физика и астрономия за клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис

10. Химия и ООС за клас – изд. „Булвест 2000“

 

10. „В“ КЛАС

профил „Хуманитарен“- прием след 8 – ми клас

 

1. БЕЛ за клас – изд. „Просвета“

2. Английски език – Expresspublishing “ ,Upstream

3. Руски език за клас – „Контакт наш адрес для 10-го класса

4. Математика за клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации за клас – изд. „Анубис“

6. Етика и право за клас – изд. „Анубис“ – Иван Колев

7. География и икономика за клас – изд. „Булветс 2000“ – Румен Пенин

8. Биология и ЗО за клас за профилирана подготовка – изд. „Просвета“, Петър Попов

9. Физика и астрономия за клас част I – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис

10. Химия и ООС за клас – изд. „Булвест 2000“


 

11. „А“ КЛАС

Профил „Технологичен“

 

1. БЕЛ за клас – изд. „Кръгозор“ – Вл. Атанасов

2. Английски език – Expresspublishing “, Upstream С1

3. Немски език – „Aspekte“ – част II

4. Руски език за клас – „Диалог с Россией“ – изд. „Булвест 2000“

5. Математика за клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

6. История и цивилизации за клас – изд. „Анубис“

7. География и икономика ЗП за клас – изд. „Булвест 2000“ – Румен Пенин

8. Философия за клас – изд. „Екстрем“ – С. Герджиков

9. Биология и ЗО за клас профилирана подготовка – изд. „Просвета“, Петър Попов

10. Физика и астрономия за клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис

11. Химия и ООС за клас – изд. „Булвест 2000“

 

11. „Б“ КЛАС

профил „Хуманитарен“

 

1. БЕЛ за клас – изд. „Кръгозор“ – Вл. Атанасов

2. Английски език – Expresspublishing “, Upstream В2

3. Немски език – „Aspekte Lehrbuch 2- Niveau B2“, изд.Klett

4. Математика за клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации за клас – изд. „Анубис“

6. География и икономика за клас – изд. „Просвета“

7. Философия за клас – изд. „Екстрем“

8. Биология и ЗО за клас профилирана подготовка – изд. „Просвета“, Петър Попов

9. Физика и астрономия за клас част I – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис

10. Химия и ООС за клас – изд. „Булвест 2000“

 

11. „В“ КЛАС

профил „Хуманитарен“ – прием след 8 – ми клас

 

1. БЕЛ за клас – изд. „Кръгозор“ – Вл. Атанасов

2. Английски език – Expresspublishing “, Upstream В2

3. Руски език за клас – „Приглашение в Россию-2“

4. Математика за клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации за клас – изд. „Анубис“

6. География и икономика ЗП за клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов

7. География и икономика ЗИП за клас – изд. „Просвета“ – Нено Димов

8. Физика и астрономия за клас част II – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис

9. Философия за клас – изд. „Екстрем“ – С. Герджиков


 

12. „А“ КЛАС

профил „Технологичен“

 

1. БЕЛ за клас – изд. „Кръгозор“

2. Английски език – Expresspublishing “ ,Upstream С1

3. Руски език за клас – „Диалог с Россией“ 3 – изд. „Булвест 2000“

4. Немски език – „Direktzwei, Lehrbuch + Arbeitsbuch 2 (учебник за 10 клас) – изд. Klett

5. Математика за клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

6. История и цивилизации за клас – изд. „Анубис“

7. География и икономика за клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов

8. Физика и астрономия за клас част II – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис

9. Свят и личност за клас – изд. „Просвета“

 

12. „Б“ КЛАС

профил „Хуманитарен“

 

1. БЕЛ за клас – изд. „Кръгозор“

2. Английски език – „Expresspublishing “, Upstream В2

3. Руски език за клас – „Диалог с Россией“ 3 – изд. „Булвест 2000“

4. Математика за клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации за клас – изд. „Анубис“

6. География и икономика

7. Физика и астрономия за клас част II – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис

8. Свят и личност за клас – изд. „Просвета“

9. Немски език – “Aspekte neu Lehrbuch + Arbeitsbuch- Niveau C1“, изд.Klett

 

12. „В“ КЛАС

профил „Технологичен“ – прием след 8 – ми клас

 

1. БЕЛ за клас – изд. „Кръгозор“

2. Английски език – Expresspublishing “ ,Upstream В2+

3. Руски език за клас – „Диалог с Россией“ 3 – изд. „Булвест 2000“

4. Математика за клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. География и икономика за клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов

6. Физика и астрономия за клас част II – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис

7. Свят и личност за клас – изд. „Просвета“

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори