Учебници за учебната 2020-2021г.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ VIII – XII КЛАС

ЗА

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 Изтеглете тук: Учебници 2020-2021

8. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“ /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /

1. Български език и литература – изд. Булвест 2000

2. Английски език – „Legacy”- A1, A2, B1.1 /интензивно изучаване/

3. Математика: изд. „Архимед“, авт. колектив Паскалеви

4. Информационни технологии – изд. „Домино“, авт.

5. Философия – изд. „Анубис“

 

8. „Б“ КЛАС

профил „Софтуерни и хардуерни науки“ /НЕМСКИ ЕЗИК /

1. Български език и литература, изд. Булвест 2000

2. Немски език – Exakt fur dich,  изд.Klett

3. Математика – изд. „Архимед“, авт. колектив Паскалеви

4. Информатика – изд.“Изкуства“, авт. Манев

5. Информационни технологии – изд. „Домино“

Философия – изд. „Анубис“

 

8. „В“ КЛАС

профил „Физическо възпитание и спорт“ /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /

1. Български език и литература – изд. „Булвест 2000“2.

2. Ангчийски език – „Legacy”- A1, A2, B1.1 /интензивно изучаване/

3. Математика: изд. „Архимед“, авт. колектив Паскалеви

4. Информационни технологии – изд. „Домино”

5. Философия – изд. „Анубис“

 

9. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“/Английски език/

1. БЕЛ  – изд. „Булвест 2000“, Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

Литература- издателство „Булвест 2000“, Бойко, Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

2.  Английски език – Express Publishing “  Legacy” B1(Part One), Jenny Dooley

3.  Немски език – Magnet Smart – Band 1 – изд. „Клет“

4.  Руски език – „Привет“, изд. Просвета

5.  Математика – изд. „Архимед“, Паскалеви и колектив

6.  История и цивилизации–

I част- изд. „Анубис“, Христо Матанов, Даниел Вачков, Борис Стоянов, Красимира Табакова, Емилия Карабоева

II част- изд. „Анубис“,  Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия Илиев, Галя Рангелова

7.  География и икономика –

I част-изд. :Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

II част-изд. :Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова, Николай Попов

8. Философия – изд. „Лократ“, С. Герджиков

9.  Биология и ЗО за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – изд. „Булвест 2000“, Владимир Овчаров и колектив

10.  Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, Максим Максимов и Ивелина Димитрова

11.  Химия и ООС- изд. „Булвест 2000“

12. Изобразително изкуство- изд. „Просвета“, Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

 13. Информационни технологии – изд. „Домино“, Иван Първанов, Людмил Бонев

 

9. „Б“ КЛАС

профил „Софтуерни и хардуерни науки“ / Немски език /

1. БЕЛ  – изд. „Булвест 2000“, Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

2. Литература- издателство „Булвест 2000“, Бойко, Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

3.  Английски език – Express Publishing “Legasy” A 2 Jenny Dooley

4.   Немски език –  „Aspekte neu – част 1” – изд. „Клет“

5. Математика  – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

6. История и цивилизации–

I част- изд. „Анубис“, Христо Матанов, Даниел вачков, Борис Стоянов, Красимира Табакова, Емилия Карабоева

II част- изд. „Анубис“,  Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия Илиев, Галя Рангелова

 7. География и икономика

I част-изд. : ”Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

II част-изд. : ”Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова, Николай Попов

 8. Философия –  изд. „Лократ“, С. Герджиков

9. Биология и ЗО за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – изд. „Булвест 2000“, Владимир Овчаров и колектив

10. Физика и астрономия –  изд. „Булвест 2000“, Максим Максимов и          Ивелина Димитрова

11. Химия и ООС – изд. „Булвест 2000“, Данчо Данилев и колектив

12. Изобразително изкуство –  изд. „Просвета“, Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

13.  Информационни технологии – изд. „Домино“

 

9. „В“ КЛАС

профил „Физическо възпитание и спорт“ – /Английски език/

1. БЕЛ  – изд. „Булвест 2000“, Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

2. Литература- издателство „Булвест 2000“, Бойко, Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

3. Английски език – Express Publishing “  Legacy” B1(Part One), Jenny Dooley
4. Руски език- “Привет-1”, изд.  Просвета
5. Математика – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
6. История и цивилизации–
 I част- изд. „Анубис“, Христо Матанов, Даниел Вачков, Борис Стоянов, Красимира Табакова, Емилия Карабоева

II част- изд. „Анубис“,  Христина Мирчева, Йордан Митев, Илия Илиев, Галя Рангелова5. Философия – уточнение с  учителите  след  15.09.2018г.

7. Философия – изд. „Лократ“, Сергей  Герджиков

8.    География и икономика

 I част-изд. :Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

II част-изд. :Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова, Николай Попов

 9.   Биология и ЗО за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – изд. „Булвест 2000“, Владимир Овчаров и колектив

 10.  Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, Максим Максимов и Ивелина Димитрова

 11.  Химия и ООС- изд. „Булвест 2000“, Данчо Данилев и колектив

 12.  Информационни технологии – изд. “Домино”

 13.  Изобразително изкуство – изд. „Просвета“, Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

 14. Немски език – Magnet Smart – Band 1 – изд. „Клет“

 

10. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“ / Английски език/

1. БЕЛ за 10. клас – изд. „БГ учебник“

2. Литература – изд. „БГ учебник“

3. Английски език – Expresspublishing “, “ Legacy” B1 Part two

4. Руски език за 10. клас – „Привет2“ – изд. „Просвета“

5.  Немски език – Magnet Smart – Band 2 – изд. „Клет“

6. Математика за 10. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

7. История и цивилизации за 10. клас – изд. „Анубис“ , Хр. Матанов

8. Философия –  изд. „Лократ“, С. Герджиков

9. География и икономика за 10. клас – изд. „Просвета“, Ст. Дерменджиева

10. Биология и ЗО за 10. клас – изд. „Булвест 2000“- Овчаров

11. Физика и астрономия за 10. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, И. Димитрова

12.  Химия и ООС за 10. клас – изд. „Булвест 2000“

13. Информационни технологии – изд. “Домино”

 

10. „Б“ КЛАС

профил „Икономическо развитие“- /Немски език/

1. БЕЛ за 10. клас – изд. „БГ учебник“

2. Литература – изд. „БГ учебник“

3.  Английски език – Expresspublishing “, “ Legacy”

4. Немски език – „Aspekte junior” – част 1 – изд. „Клет“

5. Математика за 10. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

6. История и цивилизации за 10. клас – изд. „Анубис“, Христо Матанов

7. Философия – изд. „Лократ“, С. Герджиков

8. География и икономика за 10. клас  – изд. „Просвета“ – Ст. Дерменджиева

9. Биология и ЗО за 10. клас – изд. „Булвест 2000“– Овчаров

10. Физика и астрономия за 10. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, И. Димитрова

11. Химия и ООС за 10. клас – изд. „Булвест 2000“

12. Информационни технологии – изд. “Домино”

 

10. „В“ КЛАС

профил „Предприемачески“- прием след 8-ми клас

1. БЕЛ за 10. клас – изд. „БГ учебник“

2.  Литература – изд. „БГ учебник“

3. Английски език – Expresspublishing “  , “ Legacy” B 1 Part 2

4. Руски език – изд. „Просвета“

5. Математика за 10. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

6. История и цивилизации за 10. клас – изд. „Анубис“, Хр. Матанов

7. Философия– изд. „Лократ“, С. Герджиков

8. География и икономика за 10. клас – изд. „Просвета“ – Ст. Дерменджиева

9. Биология и ЗО за 10. клас  – изд. „Булвест 2000”– Овчаров

10. Физика и астрономия за 10. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, И. Димитрова

11.  Химия и ООС за 10. клас – изд. „Булвест 2000“

12.  Информационни технологии – изд.  “Домино”

 

11. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“ / Английски език/

1. БЕЛ за 11. клас – уточнение след 15.09.2020г.

2. Английски език – Expresspublishing “ , “ Legacy” B 2 part one

3. Руски език за 11. клас – уточнение след 15.09.2020г.

4. Математика за 11. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации – Профилирана подготовка изд.“Просвета“

6. Гражданско образование за 11. клас – изд. „Лократ“, С. Герджиков

7. Биология и ЗО за 11. клас профилирана подготовка – изд. „Клет“, Овчаров и др.

8. Химия и ООС за 10. клас – изд. „Булвест 2000“ – уточнение след 15.09.2020г.

9. Немски език – Magnet smart A2 Band 1  – изд. „Клет“

 

11. „Б“ КЛАС

профил „Икономическо развитие“- /Немски език/

1. БЕЛ за 11. клас – уточнение след 15.09.2020г.

2. Английски език – Expresspublishing “  , “ Legacy” B 1 part one

3. Немски език – „Aspekte junior – Niveau B2.1“, изд. „Клет“

4. Математика за 11. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации – Профилирана подготовка изд.“Просвета“

6. География и икономика за 11. клас

·        Модул 1 изд. „Клет“

·        Модул 2 изд. „Просвета“

·        Модул 3 изд. „Клет“

·        Модул 4 изд. „Просвета“

7. Гражданско образование за 11. клас – изд. „Лократ“, С. Герджиков 8.      Биология и ЗО за 11. клас профилирана подготовка – изд. „Клет“, Овчаров и др.

9. Химия и ООС – уточняване след 15.09.

 

11. „В“ КЛАС

профил „Предприемачески“

1. БЕЛ за 11. клас – уточнение след 15.09.2020г.

2.  Английски език – Expresspublishing “  , “ Legacy” B 2 part one

3. Руски език за 11. клас – „Привет-3“ – ”Просвета”,

4. Математика за 11. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации – Профилирана подготовка изд.“Просвета“

6. География и икономика ЗП за 11. клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов

7. География и икономика ЗИП за 11. клас – изд. „Просвета“ – Нено Димов

10. Биология и ЗО за 11. клас профилирана подготовка – изд. „Клет“, Овчаров и др.

9. Гражданско образование за 11. клас – изд. „Лократ“, С. Герджиков

10. Информационни технологии – изд. “ Домино”

11. Немски език – Magnet smart A2 Band 1  – изд. „Клет“

 

12. „А“ КЛАС

профил „Технологичен“

1. БЕЛ за 12. клас – изд. „Анубис“– Стефанов, Панов

2.   Английски език – Expresspublishing “  ,Upstream С1

3. Руски език за 12. клас – „Привет-2“ – изд. ”Просвета”

4. Математика за 12. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации за 11. клас – изд. „Анубис“

6. География и икономика за 11. клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов

7. Физика и астрономия за 10. клас част II – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис

8. Свят и личност за 12. клас – изд. „Просвета“

 

12. „Б“ КЛАС

профил „Хуманитарен“– прием след 7–ми клас

1. БЕЛ за 12. клас – изд. „Анубис“– Стефанов, Ал. Панов

2.  Английски език –  „Expresspublishing “  ,Upstream В2

3.  Немски език – Aspekte ne u C1 – изд. „Клет“

4. Математика за 12. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. История и цивилизации за 11. клас – изд. „Анубис“

6. География и икономика за 11 клас – изд. “Просвета “ , Димов

7. Физика и астрономия за 10. клас част II – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Христакудис

8. Свят и личност за 12. клас – изд. „Просвета“

 

12. „В“ КЛАС

профил „Хуманитарен“ – прием след 8 – ми клас

1. БЕЛ за 12. клас – изд. „Анубис“– Стефанов, Панов

2.  Английски език – Expresspublishing “  ,Upstream В2+

3. Руски език за 12. клас – уточнение след 15.09.2020г.

4. Математика за 12. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев

5. География и икономика за 12. клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов

6. Свят и личност за 12. клас – изд. „Просвета“

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори