Хронология

1889 г. –    рождената дата на Лъдженското първоначално училище.
1908 г. –    открива се сградата на Лъдженската държавна прогимназия.
1920 г. –    училището е наречено Лъдженско Народно основно училище.
1936 г. –    получава наименование Народно основно училище “ Св. Св. Кирил  и Методий”.

 1944 г. –   става Първо основно училище “Кирил и Методий”.
1969 г. –   премества се в нова сграда.
1970 г. –   училището става базово на ИУУ – Стара Загора.
1973 г. –   става базово училище по внедряване на новото съдържание на Единното трудово-политехническо училище.
1981 г. –   става Единно средно политехническо училище.
1987 г. –   обявено е за Образцово ЕСПУ.
1990 г. –   преименува се в Средно общообразователно училище.
2000 г. –   първи прием със профил Природоматематически.
2003 г. –   открит е езиков и информационен център по проект на Корпуса на мира.
2004 г. – 2006г.   спечелен е проект по СИФ за енергийна ефективност. Санирана е сградата, подменена е дограмата и парната инсталация. Поставен е нов покрив.

2009г. – открит е единствен в областта фонетичен кабинет за интензивно изучаване на чужди езици.

2010г. – открита е финес зала.

2010/2011г. – Първи прием след VII клас профил технологичен с интензивно изучаване на английски език.

2010/2011г. – Вклучване в три годишен проект “Успех“ по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора“ съфинансиран от ЕСФ по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

2010/2011г. – Първи прием след VIII клас профил технологичен

2011г. – Включване в програма “Училищен плод“ към Държавен фонд „Земеделие“.

м. май 2011г. – Открита е конферентната зала на училището

2011г. за Коледа е открит мултимедиен кабинет за учениците от I до IV клас

2012г. – Спечелване на проект „B.O.S.S.” по проект „Коменски“ – двустранен с Дания

2012г. – Спечелване на проект „Коменски“ за многостранно партньорство между училища от: България, Англия, Полша, Унгария, Словения, Италия и Турция, в начален етап на образованието.

2012г. – Спечелване на модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади по чужди езици“ по НП „С грижа за всеки ученик“

2012/2013г. – Първи прием слаед VII клас профил хуманитерен с интензивно изучаване на немски език.

2012/2013г. – Открито е „Ателие на твореца“ за учениците от I до IV клас

2013г. – Спечелване на модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади по информационни технологии“ по НП „С грижа за всеки ученик“

2013г. Оборудване с мултимедийна презентационна техника на кабинети по български език и литература, математика, чужди езици ,  3 кабинета на начален етап на образоваие и ПДГ

2013г. – Открит е методичен кабинет за учителите.

2013г. – Открита е зала за тенис на маса.

2014/2015г. – Открит е Методичен кабинет.

2014/2015г. – Открита е зала за тенис.

2014/2015г. – Открито е шахматно поле /площадка/

2014/2015г. – Получено е оборудване със шкафове от спонсорство на родители.

2014/2015г. – Проект “Strong body – healthy life” по програма “Еразъм” с партньори от Полша, Румъния и Турция.

01.07. 2015г. – Училището става член на Световен образователен форум.

2015/2016г. – Нови напълно обзаведени стаи за начален етап в основната сграда открити на 15.09.2015г.

2015/2016г. – “Модел за алтернативно зелено място за учене” – открит на 06.11.2015г. съвместно с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС/.

редприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ ПУДООС /.

2015/2016г. – DSD училище /това е диплома за владеене на немски език, отговаряща на европейската

езикова рамка/.

2015/2016г. – Оптимизиране на компютърен кабинет 203 с 8 лаптопа.

2016/2017г.  Проект „Еразъм+“ – многостранен с Испания и Германия Проектът „Energy – Efficiency – Empowerment ”, финансиран от Европейска програма “Erasmus+”, съвместно с  гимназия Silverberg – Gymnasium в Бедбург, Германия и IES Joaquin Rodrigo в Мадрид, Испания

2016/2017г.  Проект „Детско полицейско управление“ – националната превантивна програма съвместно с районно управление на Областна дирекции на МВР – Велинград

2016/2017г.  Член на академия „Oracle”

2016/2017г.  Проект „Кулинарно междучасие – Манджицу“ на Лидл България, който има за цел по забавен и интересен начин да  запознае децата от 1-ви до 4-ти клас с основни теми от здравословното и балансирано хранене.

2016/2017г.  Участие в граждански проект на сдружението „Преводач – доброволци подпомагат часовете от философски цикъл“

2016/2017г.  Училището е одобрено от Гьоте институт за изпитен център за полагане на изпит по немски език – Немската езикова диплома Ниво II (DSD II), която дава на абитуриентите право на достъп до немски висши училища

2016/2017г.  Проект “Твоят час” на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”

01.08.2016 – Съгласно чл. 38 ал.1 т.5 от 3ПУУО училището се преобразува в Средно училище.

2016/2017 – първият випуск с получени DSD дипломи (набор 1998г), връчени от г-н Каснер.

2016/2017 – ученици получават сертификат на Гьоте институт за владеене на немски език B1и B2, след положени изпити в у-щето.

2016/2017 – инициативата “Флашмоб„ – провокирана от търсенето на причини за активност за справяне с агресията.

От 17.07.2017 с решение № 391 на Министерски съвет училището добавя към визитката си „иновативно“.

15.09.2017г.  – стартирахме с нов компютърен кабинет /обновен и освежен от учителите и служителите/.

15.09.2017г. – стартира нов проект “Назшите пари”. с ръководители Джарова, Борисова и Филипов.

2017/2018 – продължават мобилните дейности по многостранните проекти на програма “Еразъм +”.

2017/2018 – спечелен проект  за квалификация на учители в чужбина: Малта, Англия по програма “Еразъм +”. Квалифицирани са 7 учители по различни теми.

2017/2018 – Национална програма “Училищен плод” за ученици от Начален етап.

2017/2018 – Първи випуск в профил “Предприемачество”.

2017/2018 –  Образователна инициатива на Европейският парламент   – “Училището посланик на Европейския парламент”.

2017/2018 – Спечелено финансиране по Национална програма “Информационни и Комуникационни Технологии ( ИКТ – 2017 )  в училище”

2017/2018 – Проектът за финансова грамотност “Нашите пари“.

2017/2018 – Проект – „Еко – Био – Веге – Кулинарно реге”  в  Националния ученически конкурс  ,,Посланици на здравето” – 2017/2018 на Министерството на здравеопазването за здравословен начин на живот.

2017/2018 – Проект “Професия приложен програмист” за обучение на ученици в средните професионални гимназии по утвърдената от МОН професия “Приложен програмист”(481030).

 

Leave a Reply

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish