Борса за учебници

     На 08.09.2021г.  и 09.09.2021г. /сряда и четвъртък/ от 10:30 до 12.00 часа в двора на основната сграда на училището ще се проведе борса за учебници за  учебната 2020/ 2021 година.

     Отговорници са  г-жа Белева, г-н Ушев и г-жа Попова.

     Заповядайте!

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ VIII – XII КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 1. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“ /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /

 1. Български език и литература – изд. Булвест 2000
 2. Английски език – „Legacy”- A1, A2, B1.1 /интензивно изучаване/
 3. Математика – изд. „Архимед“, авт. колектив Паскалеви
 4. Информационни технологии – изд. „Домино“
 5. Философия – изд. „Анубис“

 

 1. „Б“ КЛАС

профил „Софтуерни и хардуерни науки“ /НЕМСКИ ЕЗИК /

 1. Български език и литература – изд. Булвест 2000
 2. Немски език – Exakt fur dich – изд.Klett /интензивно изучаване/
 3. Математика – изд. „Архимед“, авт. колектив Паскалеви
 4. Информатика – изд.“Изкуства“, авт. Манев
 5. Информационни технологии – изд. „Домино“
 6. Философия – изд. „Анубис“

 

 1. „В“ КЛАС

профил „Физическо възпитание и спорт“ /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /

 1. Български език и литература – изд. Булвест 2000
 2. Английски език – „Legacy”- A1, A2, B1.1 /интензивно изучаване/
 3. Математика – изд. „Архимед“, авт. колектив Паскалеви
 4. Информационни технологии – изд. „Домино”
 5. Философия – изд. „Анубис“

 

 1. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“/Английски език/

 1. БЕЛ – изд. Булвест 2000
 2. Английски език – Express Publishing “  Legacy” B1(Part One), Jenny Dooley
 3. Немски език – Magnet Smart – Band 1 – изд. „Клет“
 4. Руски език – „Привет“, изд. Просвета
 5. Математика – изд. „Архимед“, Паскалеви и колектив
 6. История и цивилизации – изд. „Анубис“, Христо Матанов, Даниел Вачков, Борис Стоянов, Красимира Табакова, Емилия Карабоева
 7. География и икономика:  

I част – изд. “Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

II част – изд. ”Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова, Николай Попов

 1. Философия – изд. „Лократ“, С. Герджиков
 2. Биология и ЗО за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – изд. „Булвест 2000“, Владимир Овчаров и колектив
 3. Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, Максим Максимов и Ивелина Димитрова
 4. Химия и ООС  – изд. „Булвест 2000“
 5. Изобразително изкуство  – изд. „Просвета“, Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
 6. Информационни технологии – изд. „Домино“, Иван Първанов, Людмил Бонев
 7. Испански език – Con gusto, A 1.1, изд. Клет

 

 1. „Б“ КЛАС

профил „Софтуерни и хардуерни науки“

 1. БЕЛ  –  изд. Булвест 2000
 2. Английски език – Express Publishing “Legacy” A2 Jenny Dooley
 3.   Немски език –  „Aspekte neu – част 1” – изд. „Клет“
 4. Математика –  изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 5. История и цивилизации – изд. „Анубис“, Христо Матанов, Даниел вачков, Борис Стоянов, Красимира Табакова, Емилия Карабоева
 6. География и икономика:

I част – изд. : ”Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

II част – изд. : ”Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова, Николай Попов

 1. Философия  – изд. „Лократ“, С. Герджиков
 2. Биология и ЗО за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – изд. „Булвест 2000“, Владимир Овчаров и колектив
 3. Физика и астрономия  –  изд. „Булвест 2000“, Максим Максимов и          Ивелина Димитрова
 4. Химия и ООС – изд. „Булвест 2000“, Данчо Данилев и колектив
 5. Изобразително изкуство – изд. „Просвета“, Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
 6. Информационни технологии – изд. „Домино“
 7. Испански език – Con gusto, A 1.1, изд. Клет

 

 1. „В“ КЛАС

профил „Физическо възпитание и спорт“ 

 1. БЕЛ  – изд. Булвест 2000
 2. Английски език – Express Publishing “  Legacy” B1(Part One), Jenny Dooley
 3.  Руски език – “Привет-1”, изд. “Просвета” 
 4. Математика – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 5. История и цивилизации – изд. „Анубис“, Христо Матанов, Даниел Вачков, Борис Стоянов, Красимира Табакова, Емилия Карабоев
 6. Философия  – изд. „Лократ“, Сергей  Герджиков
 7.   География и икономика:

 I част – изд. :Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Емил Гачев, Надежда Николова, Александър Гиков, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

II част – изд. :Просвета“, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова, Николай Попов

 1. Биология и ЗО за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – изд. „Булвест 2000“, Владимир Овчаров и колектив
 2. Физика и астрономияизд. „Булвест 2000“, Максим Максимов и Ивелина Димитрова
 3. Химия и ООС – изд. „Булвест 2000“, Данчо Данилев и колектив
 4. Информационни технологии – изд. “Домино”
 5. Изобразително изкуство – изд. „Просвета“, Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
 6. Немски език – Magnet Smart – Band 1  –  изд. „Клет“

 

 1. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“ 

 1. БЕЛ за 10. клас – изд. „БГ учебник“
 2. Литература – изд. „БГ учебник“
 3. Английски език – Express Publishing “, “ Legacy” B1 Part two
 4. Руски език за 10. клас – „Привет 2“ – изд. „Просвета“
 5. Немски език – Magnet Smart – Band 2 – изд. „Клет“
 6. Математика за 10. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 7. История и цивилизации за 10. клас – изд. „Анубис“ , Хр. Матанов
 8. Философия –  изд. „Лократ“, С. Герджиков
 9. География и икономика за 10. клас – изд. „Просвета“, Ст. Дерменджиева
 10. Биология и ЗО за 10. клас – изд. „Булвест 2000“- Овчаров
 11. Физика и астрономия за 10. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, И. Димитрова
 12. Химия и ООС за 10. клас – изд. „Булвест 2000“
 13. Информационни технологии – изд. “Домино”
 14. Испански език –  Con gusto, A 1.2, изд. Клет

 

 1. „Б“ КЛАС

профил  „Софтуерни и хардуерни науки“ 

 1. БЕЛ за 10. клас – изд. „БГ учебник“
 2. Литература –  изд. „БГ учебник“
 3. Английски език – Express Publishing “, “ Legacy В1.1”
 4. Немски език – „Aspekte junior” – част 1 – изд. „Клет“
 5. Математика за 10. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 6. История и цивилизации за 10. клас – изд. „Анубис“, Христо Матанов
 7. Философия – изд. „Лократ“, С. Герджиков
 8. География и икономика за 10. клас – изд. „Просвета“ – Ст. Дерменджиева
 9. Биология и ЗО за 10. клас – изд. „Булвест 2000“– Овчаров
 10. Физика и астрономия за 10. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, И. Димитрова
 11. Химия и ООС за 10. клас – изд. „Булвест 2000“
 12. Информационни технологии – изд. “Домино”

 

 1. „В“ КЛАС

профил „Физическо възпитание и спорт“ 

 1. БЕЛ за 10. клас – изд. „БГ учебник“
 2. Литература – изд. „БГ учебник“
 3. Английски език – Express Publishing “  , “ Legacy” B1 Part 2
 4. Руски език – „Просвета“ Привет 2
 5. Математика за 10. клас – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 6. История и цивилизации за 10. клас – изд. „Анубис“, Хр. Матанов
 7. Философия – изд. „Лократ“, С. Герджиков
 8. География и икономика за 10. клас – изд. „Просвета“ – Ст. Дерменджиева
 9. Биология и ЗО за 10. клас – изд. „Булвест 2000”– Овчаров
 10. Физика и астрономия за 10. клас – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, И. Димитрова
 11. Химия и ООС за 10. клас – изд. „Булвест 2000“
 12. Информационни технологии – изд. “Домино”
 13. Испански език –  Con gusto, A 1.2, изд. Клет

 

 1. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“ 

 1. БЕЛ за 11. клас – ООП “ БГ учебник”

    1.1. БЕЛ ПП – уточнение след 15.09.2021г.

 1. Английски език – Express Publishing “, “ Legacy” B 2 Part One – един учебник за всички модули

2.1 ПП1 – Писмено общуване

2.2 ПП2  – Устно общуване

2.3 ПП3  – Език чрез литература

2.4 ПП4 – Култура и междукултурно общуване 

2.5 ПП5 – Кариерно ориентиране

 1. Руски език за 11. клас – ООП Привет 3 , изд. Просвета
 2. Математика за 11. клас OOП – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 3. История и цивилизации: Профилирана подготовка – изд.“Просвета“
 4. Гражданско образование за 11. клас – изд. „Лократ“, С. Герджиков

6.1. Модул Философия “ История на идеите”– изд.Анубис , Иван Колев

6.2.”Култура на мисленето” – изд. Клет , Иван Колев

6.3. “Социална психология”  – изд. Клет

 1. Биология и ЗО ПП – уточнение след 15.09.2021г.
 2. Химия и ООС ПП – уточнение след 15.09.2021г.
 3. Немски език – Magnet smart A2 Band 1  – изд. „Клет“
 4. Руски език ПП: Учебник по русскому языку для профилированной подготовки, уровень B1.1 – изд. “Велес”
 5. Информационни технологии ПП – изд. “Домино”

 

 1. „Б“ КЛАС

профил „Икономическо развитие“

 1. БЕЛ за 11. клас – уточнение след 15.09.2021г.
 2. Английски език – Express Publishing “  , “ Legacy” B1 Part One – един учебник за всички модули

2.1 ПП1 – Писмено общуване

2.2 ПП2  – Устно общуване

2.3 ПП3  – Кариерно ориентиране

 1. Немски език – „Aspekte junior – Niveau B2.1“, изд. „Клет“
 2. Математика за 11. клас ООП – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 3. История и цивилизации – Профилирана подготовка изд.“Просвета“
 4. География и икономика за 11. клас

6.1 Модул 1 –  изд. „Клет“

6.2 Модул 2 –  изд. „Просвета“

6.3 Модул 3 – изд. „Клет“

6.4 Модул 4  – изд. „Просвета“

 1. Гражданско образование за 11. клас – изд. „Лократ“, С. Герджиков

7.1. Модул Философия “ История на идеите” –  изд. Анубис , Иван Колев

7.2. ” Култура на мисленето” – изд. Клет , Иван Колев

7.3. “ Социална психология” – изд. Клет

 1. Биология и ЗО ПП – уточняване след 15.09.2021г.
 2. Химия и ООС ПП – уточняване след 15.09.2021г.
 3. Информационни технологии ПП  – изд. “Домино”

 

 1. „В“ КЛАС

профил „Предприемачески“

 1. БЕЛ за 11. клас – уточнение след 15.09.202г.
 2. Английски език – Express Publishing “ , “ Legacy” B 2 Part One – един учебник за всички модули

2.1 ПП1 – Писмено общуване

2.2 ПП2  – Устно общуване

2.3 ПП3  – Език чрез литература

2.4 ПП4 – Култура и междукултурно общуване 

2.5 ПП5 – Кариерно ориентиране

 1. Руски език за 11. клас – „Привет-3“ – ”Просвета”
 2. Математика за 11. клас ООП – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 3. История и цивилизации – Профилирана подготовка изд.“Просвета“
 4. География и икономика ЗП за 11. клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов
 5. География и икономика ЗИП за 11. клас – изд. „Просвета“ – Нено Димов
 6. Биология и ЗО ПП – уточняване след 15.09.2021г.
 7. Гражданско образование за 11. клас – изд. „Лократ“, С. Герджиков

9.1. Модул Философия “ История на идеите”- изд. Анубис , Иван Колев

9.2.” Култура на мисленето” – изд. Клет , Иван Колев

9.3. “ Социална психология” – изд. Клет

 1. Информационни технологии ПП – изд. “Домино”
 2. Немски език – Magnet smart A2 Band 1  – изд. „Клет“
 3. Химия и ООС ПП – уточняване след 15.09.2021г.

 

 1. „А“ КЛАС

профил „Чужди езици“ 

 1. БЕЛ за 12. клас – изд. „ БГ учебник “ 
 2. Английски език – Express Publishing “ , “ Legacy” B 2 Part Two – един учебник за всички модули

2.1 ПП1 – Писмено общуване

2.2 ПП2  – Устно общуване

2.3 ПП3  – Език чрез литература

2.4 ПП4 – Култура и междукултурно общуване 

2.5 ПП5 – Кариерно ориентиране

 1. Руски език за 12. клас – „Привет-4“ – ”Просвета”
 2. Руски език ПП -” Русская мозаика”, Руски език за туризма
 3. Математика за 12. клас ООП – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 4. Математика за 12. клас ПП – – уточняване след 15.09.2021г.
 5. История и цивилизации за 12. клас ПП – изд. „Просвета“
 6. География и икономика за 11. клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов
 7. Химия и ООС ПП – уточняване след 15.09.2021г.
 8. Гражданско образование за 12. клас – изд. „Анубис- Клет “, Иван Колев
 9. Информационни технологии ПП – изд. “Домино”
 10. Немски език- “ Magnet smart A2 Band 2  – изд. „Клет“

 

 1. „Б“ КЛАС

   профил  „Икономическо развитие“

 1. БЕЛ за 12. клас – изд. „ БГ учебник “
 2. Английски език – Express Publishing “ , “ Legacy” B1 Part Two – един учебник за всички модули

2.1 ПП1 – Писмено общуване

2.2 ПП2  – Устно общуване

2.3 ПП3  – Езикови практики

2.4 ПП4 – Език и култура

2.5 ПП5 – Кариерно ориентиране

 1. Немски език – уточнение след 15.09.2021г.
 2. Математика за 12. клас ООП – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 3. Математика за 12. клас ПП – уточняване след 15.09.2021г.
 4. История и цивилизации за 12. клас ПП – изд. „Просвета“
 5. География и икономика ПП

7.1. Модул 5 “ България и регионална политика “ –  изд. Клет

7.2. Модул 6 “ Географска и икономическа информация “ – Клет

 1. Химия и ООС ПП – уточняване след 15.09.2021г.
 2. Гражданско образование за 12. клас – изд. „Анубис- Клет “, Иван Колев
 3. Информационни технологии ПП – изд. “Домино”

 

 1. „В“ КЛАС

профил „Предприемачески“  

 1. БЕЛ за 12. клас – изд. „ БГ учебник “ 
 2. Английски език – Express Publishing “ , “ Legacy” B1 Part Two – един учебник за всички модули

2.1 ПП1 – Писмено общуване

2.2 ПП2  – Устно общуване

2.3 ПП3  – Езикови практики

2.4 ПП4 – Език и култура

2.5 ПП5 – Кариерно ориентиране

 1. Руски език за 12. клас – Привет 4. изд. Просвета
 2. Математика за 12. клас ООП – изд. „Архимед“, Г. Паскалев
 3. Математика за 12. клас ПП – – уточняване след 15.09.2021г.
 4. География и икономика за 12. клас – изд. „Сиела“ – Антон Попов
 5. Гражданско образование за 12. клас – изд. „Анубис- Клет “, Иван Колев
 6. Информационни технологии ПП – изд. “Домино”
 7. Химия и ООС ПП – уточняване след 15.09.2021г.
 8. Немски език -Magnet smart A2 Band 2  – изд. „Клет“
Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори