Проекти

   В ход е проекта “Да направим училището привлекателно за младите хора” повече за него може да прочетете тук! 

 Асистенти по текущи проекти в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” Велинград към м. януари 2012г., както следва:

1. “Училищен плод” – Венета Цанова, Невена Неделчева;

2. „Бъдете с нас и ние сме като вас” – Мария Боснева, Юлия Савова;

3. ”Моят живот, моя отговорност” – Гергана Николова;

4.”Предриемачество” – Лиляна Шаламанова, Маргарита Гергева;

5.”Електронен дневник” – Йорданка Прегьова;

5. При стартиране на проект „Успех” – Ивайло Олев;

6. При стартиране на проект по програма „Коменски” – Рила Попова;

7. При стартиране на проект по програма „Машина на времето” – Лиляна Шаламанова, Маргарита Гергева;

II. Задължения на асистентите:

1. Създават и ръководят екип, избран от тях, за осъществяване на дейностите;

2. Периодично информират Директора за изпълнение на дейностите по проекта;

3. Оказват съдействие при попълване на необходимите документи и справки по проектите;

4. Водят стриктно необходимата документация по проекта;

Leave a Reply

$date = get_the_date(); $date = bgdate($date); echo $date;
Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish