Последни новини на сайта:

Спортна слава

Награди от Ротари Клуб Велинград

Ротари Клуб Велинград награди и тази година талантливите деца от ИСУ “Св. св. Кирил и Методий”- Велинград

Експерти по БЕЛ похвалиха наши учители

     В дните от 26.02. до 27.02.2020г. Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велинград бе домакин на инициираната от МОН и от РУО Пазарджик работна среща за междуучилищна квалификационна дейност и за методическа подкрепа на учители по БЕЛ. Събитието включваше наблюдение на добри практики в преподаването, обсъждане на наблюдавана методична единица и представяне на акценти от обучението по български език и литература в 7., 10., 11. и 12. клас. Вниманието на всички участници- държавен експерт по БЕЛ в МОН г-н. Трингов, старши експерти и учители по БЕЛ от три области (Пазарджик, Благоевград и Смолян) бе насочено към обмяна на добрите модели на преподаване и насърчаване на иновациите в обучението по предмета. 

     Срещата бе открита с филм за нашето училище, който представя високото професионално ниво на учителите, богатата и модерна учебна база, компетентностите на учениците. Още от първия ден на посещението гостите бяха впечатлени от показаната екипност и информираност на колегите си, от настоящата им дейност за насърчаване на четенето и за развиване на комуникативните умения на учениците. Заедно станахме част от споделена дискусия на тема „Черното и бялото в живота ни“ с участието на  дванадесет ученици от осми, девети и десети клас. Наблюдаваният интерактивен метод на работа несъмнено оказа положително въздействие върху присъстващите специалисти, защото екзистенциалните проблеми на човечеството, като добро и зло, грях и изкупление, по които бе разсъждавано, са вечни и актуални. В Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велинград има добри традиции, а учителите по БЕЛ са тези, които носят заряда да насочват към ценностите своите ученици. Идеите от дискусията, както и споделените по време на последвалото обсъждане професионални мнения, видимо развълнуваха всички.   Учениците споделиха, че този метод на работа е най-интересен за тях и като повишена мотивация за работа в часовете, и като по-успешно усвояване на знания и пренасянето им в практиката. 

     През втория ден от изнесената методическа подкрепа акцент бе поставен върху добрите урочни практики. Учителите по БЕЛ- г-жа. Гагова и г-жа. Деянова, проведоха урок по литература с ученици от 7б и 11а клас. Темата: Образът на Бай Ганьо в литературата и в другите изкуства бе реализирана чрез прилагане на проектно базираното обучение. Предложеният провокативен метод убеди присъстващите гости, че комуникативните умения, естетическите потребности и хуманитарна ценностна система на ученика днес не са мит, нещо повече- връзката с други изкуства разширява културния хоризонт на младите хора. В хода на урока двамата колеги мотивираха своя избор на тема, представиха екипите и конкретните задачи, общи за двата класа. По-големите ученици влязоха в ролята на ментори, за да подпомогнат седмокласници в подготовката им за очакваното предизвикателство в края на учебната година- НВО БЕЛ. Учителите от своя страна направляваха обучението по групи и насочваха учениците към максимално разгръщане на познавателно-творческите им възможности. Наблюдавано бе и инсцениране на художествения текст „Бай Ганьо пътува“, което позволява учене чрез съпреживяване, усещане за свобода и възможност за творческа реализация. Обичайната среда на учене бе заменена от по-непривична и непринудена обстановка, в която ученици и учители развиха идеята за разнообразяване на ученето чрез правене.  

     Традиционно наблюдаваната урочна практика бе методически обсъдена. Експерти и учители по БЕЛ оцениха заслужено предложената технология на обучение. Всички се съгласиха, че изграждането на споделено разбиране в час по литература спомага не само за постигането на по-добри учебни резултати, но и на по-високо качество на усвояваните знания и практически умения. Демонстрираният интердисциплинарен характер на урока (връзка с обучението по история и цивилизации, информационни технологии и изобразително изкуство), екипното учене и  мотивацията за четене на учениците от тези възрастови групи бяха забелязани. Припомнено бе и че урокът по литература е жив текст, който става в момента на неговото изричане, а за работата на екипа от учители по БЕЛ при Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велинград бяха изречени похвали и пожелания за нестихващо педагогическо общуване и предизвикване по пътя на своето професионално развитие.   

     Ползотворната среща, зареждащите дейности и положителните емоции от работата отминаха. Остават новите прекрасни идеи, които всеки от преподавателите намери и които ще реализира в бъдещата си работа. 

 

Илияна Гагова и Надежда Деянова,

учители по БЕЛ

Литературна дискусия “Черното и бялото в живота ни”

       Поредно престижно представяне на ИСУ „Св.св. Кирил и Методий”

      На 26.02.2020 г. в конферентната зала на СУ”Св.св. Кирил и Методий” – Велинград се проведе среща на учители и експерти  по БЕЛ на три области – Пазарджик, Смолян и Благоевград. Специален гост на срещата бе г-н Трингов – национален експерт по български език и литература към Министерството на образованието и науката.

       С презентация ученици и учители от нашето училище представиха иновативни дейности, които са проведени, и проекти, по които продължаваме да работим.

       Бе проведена литературна дискусия на тема „Черното и бялото в живота ни”, в която взеха участие ученици от 8. до 10.клас. Водещ на дискусията бе Цветина Вачева от 12. клас. Първата част на дискусията бе върху разказите от сборника „Под манастирската лоза” на Елин Пелин. Учениците разсъждаваха върху творбите „Чорба от греховете на отец Никодим” и „Очите на свети Спиридон”. Учителите по БЕЛ г-н Стоев и 

г-жа  Николова аргументираха пред аудиторията избора на темата и на двата Елин-Пелинови разказа, които не са част от учебната програма.

        Втората част на дискусията премина върху разсъждения от реалния живот, като учениците даваха примери въз основа на собствен житейски опит. В литературната изява учениците демонстрираха умения за изказване пред публика,умения за формулиране на теза и привеждане на аргументи, умения за подбор на езикови средства съобразно комуникативната ситуация, умения за прилагате на книжовните норми. Дискусията беше съпроводена от презентация и игрови елемент.

        Нашите гости дадоха висока оценка на показаните от участниците знания и компетентности и поздравиха учениците за отличното представяне.

        След дискусията учителите и експертите по БЕЛ имаха възможност в непринуден разговор да обсъждат актуални проблеми в обучението по БЕЛ и да коментират въпроси, свързани с Националното външно оценяване след седми клас и матурите след десети и дванадесети клас.

        За приятната обстановка в залата допринесоха музикалните ни таланти – Михаела Нанова и Венелин Каленов.

        Срещата на домакини и гости завърши с разглеждане на материално-техническата база на училището. Гостите се впечатлиха от обновените кабинети, които са важен фактор за превръщането на училището ни в желана територия за придобиване на знания и умения.

СУ „Св.св Кирил и Методий“ подновява партньорството си с руско школо

      Иновативно средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велинград подписва нов четиригодишен договр с моуската група, състояща се от преподаватели и ученици, а ние ще върнем визитата в Мосвка през апсковска гимназия, с която ще си партнира в различни направления .

Първата година е посветена на театралното изкуство. Руските ученици  ще изиграят  български класически произведения , а нашите гимназисти ще театрализират руски класически автори. Предвижда се през март 2021 да бъдем домакини на април 2021.

Филип Филипов

147 години безсмъртие

      Днес – 19 февруари почитаме делото на Дякона, на човека Васил Иванов Кунчев, загърбил собственото си съществуване в името на идеята за „чиста и свята република”. И ученици, и учители от Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велинград си спомнихме за всеотдайния и родолюбив пример на Апостола чрез съвместни дейности между 4а, 4б и 6а клас. 

     В Деня на Левски шестокласниците, с подкрепата на своя класен ръководител г-жа. Гагова, изнесоха радиопрограма за  живота и делото на великия българин, която не само обогати знанията на учениците, но и послужи като основа за последвалите занимателни игри.  С много емоции премина проведената викторина с четвъртокласниците, при който на гости бяха момчетата и момичетата от 6а клас. На зададените въпроси за личността на Дякона и неговата революционна дейност се чуха изчерпателни отговори- още един повод за гордост в този ден.  

     По интересен начин бяха напомнени и основните възгледи и принципи на Левски за борбата на българския народ за освобождение. Пред учителите бе представена и поетична композиция, участниците в която бяха много артистични и изразителни. В знак на уважение и като провокация към своите преподаватели учениците им подариха картички с безсмъртните слова на Васил Левски. 

     Благодарим за протегната ръка и на г-жа. Джиева и г-жа. Иванова- учители на  приятелите ни от 4-те класове.

  

 6а клас и г-жа.Гагова

 

КИМ – невероятен спортен дух и отбор непобедим!!!

Шампиони юноши 11-12 клас
Шампиони юноши 8-10 клас
Шампиони момичета 5-7 клас
2 място момчета 5-7 клас
2 място девойки 11-12 клас
3 място девойки 8-10 клас

Моля, изберете страница за да разгледате статиите от архива!

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори