Последни новини на сайта:

График за провеждане на контролни работи за II учебен срок на учебната 2016/2017 година

График за контролни работи

ГРАФИК за провеждане на консултации по учебни предмети от учителите за II срок на 2016/ 2017 учебна година

График за консултации на учителите

ГРАФИК за провеждане на класни работи за II срок на 2016/2017 учебна година

График за класни

График утвърден със Заповед №296/13.02.2017 г. за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт за II срок на учебната 2016/2017г.

график ФВС V-XII клас_2 срок_ 2016 – 2017 г.

Г Р А Ф И К Утвърден със Заповед № 296/13.02.2017г. по който класните ръководители от І до ХІІ клас да провеждат допълнителният час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка, II срок на учебната 2016/2017 год.

Г Р А Ф И Kк за ДЧК и ДЧ по ФВС_начален етап

ГРАФИК ЗА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП – II срок на учебната 2016/2017 година

Г Р А Ф И К за СИП

Oбщински игри по тенис на маса

На проведените общински игри по тенис на маса отборите на

СУ “Св. св. Kирил и Mетодий“ – гр. Велинград спечелиха едно

първо място (момчета 8-10 клас) и едно трето място (момичета 8-10 клас).

Енчо Томчев – 10а

Георги Филипов – 8в

Георги Гончев – 8в

Асен Фендрин – 9б

Моля, изберете страница за да разгледате статиите от архива!

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) English English French French German German Greek Greek Portuguese Portuguese Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish