Последни новини на сайта:

Раздел: История

Историята на Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий”

1. Кратка история на училището:

Историята на Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велинград датира от 1889г. и е свързана с началото на просветното и културно развитие на община Велинград и област Пазарджик. Отворило  врати за просвещение като Лъженско първоначално училище, чиито приемник и продължител сме днес, нашето училище  се разгръща и обновява, превръща се в значимо и конкурентно, модерно и иновативно.

             Някогашният буден дух и стремеж към знания и възход правят възможно построяването на нова сграда, в която училището се помещава от 1908г. до 1969г., когато преместването в по-просторно здание е вече факт. През своето 130-годишно съществуване, като резултат от промените в образователната система и политика в страната, училището търпи няколко преименувания и преобразувания. От 1944г. се нарича Първо основно училище „Кирил и Методий”, през 1981г. се преобразува в ЕСПУ „Кирил и Методий”, което по-късно е удостоено със званието „Образцово”. През 1990 г. по решение на колегиума на МОН и на основата на новоприетия Закон на народната просвета училището се преобразува в ОСОУ „Св.св. Кирил и Методий”.

            Сменят се поколения учители и ученици, които приемат предизвикателствата на времето и превръщат училището в синоним на педагогически професионализъм, толерантност и уважение, нови амбиции и модерна визия. В по-новите страници от историята ни са записани поредица от отличия и признания за цялостната ни дейност- образователна, иновативна и творческа. През 2015 година училището става член на Световен образователен форум, официален пълноправен член на “Oracle Academy” (ОА), DSD училище и училище посланик на Европейския парламент, GOOGLE училище. С решение на Министерски съвет от 17 юли 2017г. добавихме към визитката си „Иновативно“. През 2019 година училището е удостоено с президентски плакет „Св.св. Кирил и Методий“, носител е и на почетен плакет на Министерството на образованието.

            Добрите традиции, отговорности, грижата към децата са определящи в работата на  учителския екип. Тук и сега ученици, учители и родители работим заедно и за реализирането на приема в начален етап и след седми клас в профилите: Чужди езици, Софтуерни и хардуерни науки, Физическо възпитание и спорт с изучаване на английски и немски език. Понастоящем  насърчаваме нашите ученици да участват в извънкласни дейности с цел развиване на образователните им умения и креативност при решаване на творчески проблеми, повишаване на мотивацията им и участие в европейски проекти.

2. Постижения:

Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велинград се стреми към  по-ефективно, по-конкурентно образование и това е напълно разбираемо, като имаме предвид времето, в което живеем, бързото развитие на информационни и компютърни технологии, обединението на Европа. В училището, в което ние работим и учим, всеки не само може, но е и длъжен да работи така, че да използва всичките възможности на своята собствена личност, а постиженията говорят сами за това.

            Само през последните две години имаме спечелени и реализирани повече от тридесет проекта на национално и международно равнище.  Проектът за финансова грамотност „Нашите пари“, проект „Киберскаути и киберсигурност”, национален проект “Посланици на здравето”, проект „Кулинарно междучасие – Манджицу“, проект „Твоя час”, проект „Журналисти в училище”, проект „Детско полицейско управление“ са част от динамичната, но и устойчива дейност, която осъществяваме в Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велинград. Успешно си партнираме с МОН, Министерство на Здравеопазването, РУО-Пазарджик, Гьоте институт, организации за граждански инициативи, Лидл България. Осъществяваме мобилни дейности по многостранните проекти на програма “Еразъм +”, което дава възможност на учениците да усвояват комуникативни  умения и свободно да общуват с връстниците си от други европейски страни. Учителите, от своя страна повишават квалификацията си, което води към обезпечаването на институцията с кадри – креативни по отношение на педагогическата си дейност.

            В контекста на личностното развитие наши ученици участват и печелят в състезания, конкурси и форуми: национално състезание по правопис на български език „Буквоплет”, национално многоезично състезание,  „Многознайко” по английски език и по родна реч, национално състезание по английски език „Pearson Longman“, национален кръг на олимпиадата по английски език, национална викторина на английски език “Образование на бъдещето”, национален кръг на конкурса „Аз и детското полицейско управление”, национален кръг на олимпиадата по техническо чертане, международно състезание “Бобър”, международно състезание „Лингвистично кенгуру”, националното състезание „Аз мога тук и сега“.

            Изграждането на личността на учениците се допълва и от стремежа ни да подкрепим тяхното културно развитие, да създадем интелигент от съвременен тип. Провокирани да бъдат и реципиенти, и деятели, нашите ученици участват в театрални колективи, които подготвят пиеси и представления на английски, немски  и руски език.

Драма техниките са иновативен метод на обучение в посока младите артисти да усетят изкуството, вълнението и тръпката да го създават, предизвикателството да се изправят срещу зрителя. Театърът в часовете, като една от най-ефективните практики, ни позволи да излезем и на голямата сцена: Вечер на театралното изкуство, национален фестивал за училищен  театър „Завесата се вдига за немския език” и  национален фестивала за авторска драматургия и театър на английски  и руски език. 

            Естествено допълнение към постиженията на училището са и създадените доброволчески отряди – част от иновативното обучение, позволяващо учителят да управлява класа по-ефективно. Много са инициираните дейности в тази посока, а  положителната енергия от това да бъдем добротворци, да даряваме топлота на хора в нужда е не постижение – удовлетворение! Така и през настоящата 2019г. организираме благородни инициативи от ученици за връстници: „Живот за Вяра и Виви“- кампания на „Успели българи дават личен пример“,  доброволческа кампания за закупуване на униформи, учебници и учебни пособия на нуждаещи се ученици, благотворителен Коледен базар, дарения и акции под надслов „Отворете ръцете си за тези, които се нуждаят”, „Събуди Добрината”, „Направи добро и предай нататък“, кампания „Капачки за бъдеще“ инициирана от фондация „Лазар Радков“ в помощ на недоносените бебета.

            Модерното обучение отдавна надхвърля рамките на класната стая, ето защо сме и сред първите в спорта. Ежегодно училищните ни отбори по  баскетбол, футбол и тенис на маса мерят сили на общински, областни и зонални първенства, а медалите и купите се множат- доказателство, че динамичното обучение, основано на опита и преживяването дори в тази област е ефективно. Постигаме всичко това в областта на спорта въпреки липсата на съвременна, модерна, мултифункционална спортна база. 

3. Материално техническа база:

Богатият и разнообразен училищен живот би бил немислим без позитивната образователна среда, която е достъпна, модерна, а днес и технологично развита, но винаги може и още.

            Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велинград се помещава в централна сграда, комфортно обзаведена с функционални кабинети, специални кабинети за чуждоезиково обучение, класна стая на открито, спортна зала, обезопасен двор, спортни площадки и кътове за отдих. Учениците от начален етап са в отделна многофункционална сграда. Класните стаи са с модерен дизайн и интерактивно решение, обезпечени мултимедийно, оформено е дворно пространство с място за отдих и кът за хранене. Полудневната детска градина се намира в отделна сграда обзаведена и обезпечаваща пълноценно обучение на децата от предучилищна възраст. 

            Въпреки тази богата МТБ, големият брой ученици и учители- нейни ползватели се чувстваме ограничени откъм интерактивни средства и зали за занимания. Погледът ни е насочен към облачните технологии,  STEАM обучението и промяната на образователния  ресурс в училище. Нужен ни е приемлив дизайн и нова дигитална технология, с които към момента не разполагаме.     

Хронология

1889 г. – рождената дата на Лъдженското първоначално училище.
1908 г. – открива се сграда на Лъдженската държавна прогимназия.
1920 г. – училище е наречено Лъдженско Народно основно училище.
1936 г. – наименование Народно основно училище “Св. Св. Кирил и Методий ”.

Структура на училището

Патрон на училището СОУ „Св. св. Кирил и Методий” Велинград

Патрон на училището СОУ „Св. св. Кирил и Методий” Велинград са Солунските братя, създатели и разпространители на първата славянска азбука. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език. Братята са родени в Солун, Византия през 9 век в деветчленното семейство на високопоставения военен управител Лъв и жена му Мария.

120 години – огнище на просвета и родолюбие, училище на бъдещето!

Историята на всяко училище е маркирано във времето от трите негови опори: сграда – учители – ученици. И докато камъкът,тухлата и бетонът просъществуват дълго,то хората,които са  вдъхнали живот и са му давали „душа”, остават в летописа му само чрез делата си. Но именно делата правят историята ,облика  и визията на училището. Поради това  точно хората,минали през училището година след година,ден по ден,буква по буква  са писали и продължават да пишат най–новата история на училището си.

Химн на училището

Училище наше столетно,
училище мило, здравей.
Високо в небето ни светло
трицветното знаме развей.

С премъдрите Кирил, Методий-
на родното слово отци,
към труд и наука ни водиш
и българи раснем, творци.

Огнище на просветата

   Преди 118 години в село Лъжене отваря  врати за просвещение Лъженското първоначално училище, чиито приемник и продължител е СОУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисквитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори