Хронология

1889 г. – рождената дата на Лъдженското първоначално училище.
1908 г. – открива се сграда на Лъдженската държавна прогимназия.
1920 г. – училище е наречено Лъдженско Народно основно училище.
1936 г. – наименование Народно основно училище “Св. Св. Кирил и Методий ”.

 1944 г. – става Първо основно училище “Кирил и Методий”.
1969 г. – премества се в нова сграда.
1970 г. – училище става базово на ИУУ – Стара Загора.
1973 г. – става базово училище по временно затваряне на новото съдържание на Единното трудово-политехническо училище.
1981 г. – става Единно средно политехническо училище.
1987 г. – обявено е за Образцово ЕСПУ.
1990 г. – преименува се в Средно общообразователно училище.
2000 г. – първи приемник със профил Природоматематични.
2003 г. – откриване на езикови и информационни центрове по проекта на Корпуса на мира.
2004 г. – 2006г. спечелен е проект по СИФ за енергийна ефективност. Санирана е сграда, подменена е до достъпа и парната инсталация. Поставен е нов покрив.

2009г. – откриване на единен фокус върху фосфотичен кабинет за интензивно изучаване на чужди езици.

2010г. – открита е финес зала.

2010 / 2011г. – Първият прием след VII клас на технологичния профил с интензивно изучаване на английски език.

2010 / 2011г. – Включване в тригодишен проект „Успех“ по програма „Да направим училището, което е привлекателно за младите хора“ съфинансиране от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

2010 / 2011г. – Първият прием след VIII клас профил технологичен

2011г. – Включване в програма „Училищен плод“ към Държавен фонд „Земеделие“.

м. май 2011г. – Открита е конферентната зала на училището

2011г. за Коледа е открит мултимедиен кабинет за ученици от I до IV клас

2012г. – Спечелване на проект „BOSS” по проект „Коменски“ – двустранен с Дания

2012г. – Спечелване на проект „Коменски“ за многостранно партньорство между училища от: България, Англия, Полша, Унгария, Словения, Италия и Турция, в началото на образованието.

2012г. – Спечелване на модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в олимпиади по чужди езици“ по НП „С грижа за всеки ученик“

2012 / 2013г. – Първият приемник на VII клас преценява хуманитарния и интензивно изучаване на немски език.

2012 / 2013г. – Открито е „Ателие на твореца“ за учениците от I до IV клас

2013г. – Спечелване на модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в олимпиада по информационни технологии“ по НП „С грижа за всеки ученик“

2013г. Осъществяването на мултимедийна презентационна техника на кабинети по български език и литература, математика, чуждоезиково обучение, 3 кабинета за начален етап на образованието и обучението.

2013г. – Открит е методичен кабинет за учители.

2013г. – Открита е зала за тенис маса.

2014 / 2015г. – Открит е Методичен кабинет.

2014 / 2015г. – Открита е зала за тенис.

2014 / 2015г. – Открито е шахматно поле / площадка /

2014 / 2015г. – Получено оборудване със шкафове от спонсорство на родители.

2014 / 2015г. – Проект “Силно тяло – здравословен живот” по програма “Еразъм” с партньори от Полша, Румъния и Турция.

01.07. 2015г. – Училището е член на Световен образователен форум.

2015 / 2016г. – Нови пълни обекти за начална фаза в основната сграда са открити на 15.09.2015г.

2015 / 2016г. – “Модул за алтернативно зелено място за учене” – открит на 06.11.2015г. съвместно с Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда / ПУДООС /.

редуциране на управлението на дейностите по опазване на околната среда / ПУДООС /.

2015 / 2016г. – DSD училище / това е диплома за владеене на немски език, отговаряща на европейската

езикова рамка /.

2015 / 2016г. – Оптимизиране на компютърен кабинет 203 с 8 лаптопа.

2016 / 2017г. Проект „Еразъм +“ – многостранен с Испания и Германия Проект „Energy – Efficiency – Empowerment”, финансиран от Европейската програма „Erasmus +”, съвместно с гимназия Silverberg – Gymnasium в Бедбург, Германия и IES Joaquin Rodrigo в Мадрид, Испания

2016 / 2017г. Проект „Детско полицейско управление” – национална превантивна програма съвместно с районното управление на Областните дирекции на МВР – Велинград

2016 / 2017г. Член на академията „Oracle“

2016 / 2017г. Проект „Кулинарно междучасие – Манджицу“ на Лидл България, който има за цел да забави и интересен начин да запознае децата от 1 до 4 години с основни теми от здравословно и балансирано хранене.

2016 / 2017г. Участие в граждански проект на сдружението „Преводач – доброволци на помощ в часовете от философски цикъл“

2016 / 2017г. Училището е одобрено от Гьоте институт за изписване на център за налагане на искове по немски език – Немската езикова диплома Ниво II (DSD II), която дава право на достъп до немски висши училища

2016 / 2017г. Проект “Твоят час” на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. BG05M20P001-2.004 “ФАЗА 1” \ t

01.08.2016 – Съгласно чл. 38 ал.1 т.5 от 3ПУУО училище се преобразува в Средно училище.

2016/2017 – първият випуск с получени DSD дипломи (набор от 1998г), връчен от г-н Каснер.

2016/2017 – ученици получават сертификат за институт за владеене на немски език B1и B2, след положени изпити в у-щето.

2016/2017 – инициира „Флашмоб“ – провокирана от търсенето на причини за активност за справяне с агресия.

От 17.07.2017 г. с решение № 391 на Министерския съвет училище се добавя към визитката „иновативно”.

15.09.2017г. – стартирахме с нов компютърен кабинет / обновен и осветен от учители и служители /.

15.09.2017г. – стартира нов проект “Нашите пари”. ръководители Джарова, Борисова и Филипов.

2017/2018 – предлагат мобилни дейности по многостранни проекти по програмата “Еразъм +”.

2017/2018 – спечели проект за квалификация на учителите в чужбина: Малта, Англия по програма “Еразъм +”. Квалифицирани са 7 учители по различни теми.

2017/2018 – Национална програма “Училищен плод” за ученици от Начален етап.

2017/2018 – Първи випуск в профила “Предприемачество”.

2017/2018 – Образователна инициатива на Европейския парламент – “Училището посланик на Европейския парламент”.

2017/2018 – Спечелено финансиране по Национална програма “Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ – 2017) в училище”

2017/2018 – Проектът за финансова грамотност „Нашите пари“.

2017/2018 – Проект – „Еко – Био – Веге – Кулинарно реге” в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” – 2017/2018 на Министерството на здравеопазването за здравословен начин на живот.

2017/2018 – Проект „Професия приложен програмист за обучение на ученици в средната професионална гимназия по утвърдената от МОН професия“ Приложен програмист ”(481030)

2018/2019 -По програма Erasmus + – Релационна и емоционална компетентност в училище

2018/2019 – „К И М в мисли и действия„ – НП на иновативното училище

 2018/2019 – НП „Детско полицейско управление“

2018/2019 – НП „Обучение на талантливи ученици за участие в състезания и олимпиади“

2018/2019 – „Квалификация на професионалното развитие на педагогическите специалисти“

 2018/2019 –  „Без свободен час“ модул „Без свободен час в училище“

2018/2019 – „ИКТ в системата на училищното образование, дейност 3, мярка 3.2“

2018/2019-  НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул осигуряване на ученически шкафчета

2018/2019- Проект „Киберскаути и киберсигурност”

2018/2019 – Седмица на програмиране – “Запознайте се и програмирайте” отговорниците по проекта: Тома Чонков, Стойчо Ушев, Д.Димитрова, Светла Борисова, Елисавета Кавармова, Димка Джиева, Ани Лозанова.

2018/2019 – “Посланици на здравето” – отговорници: Соня Гушевилова, В. Аршинкова, Венета Цанова

 “2018/2019 – Нашите пари” – отговорници: Допчева, Гергева, Палова

2018/2019 –  “Еко училище” – отговорник Филип Филипов

2018/2019 –  Твоят час

2018/2019 – “Иновациите” – продължава

2018/2019  – “Кибер агент” – детско полицейско управление

2018/2019-  По програмата Еразъм +   

        – “Спрете насилието и дискриминацията” – отговорник Рила Попова

       – “Слово на емоциите” – отговорник Василка Дамянова

2018/2019 –  “По – здрави” – за учениците от начален етап

 2018/2019 –  “Знание за успех” – класни ръководители от начален етап

2018/2019 –  PEARSON училище
2018/2019 –  GOOGLE училище
2018/2019 –  Носител на почетен плакет „Св.св Кирил и Методий“ на Президента на
Република България
2018/2019 –  Носител на почетен плакет на Министерството на образованието и
науката
2018/2019 – Еко училище

2019/2020 – Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

2019/2020 – Национална програма “Училищен плод” за ученици от Начален етап.

2019/2020 –  Профил  “Софтуерни и хардуерни науки”  с интензивно изучаване на  немски език

2019/2020 – Профил  “Физическо въпитание и спорт” с интензивно изучаване на английски език

2019/2020 –  „Креативно-иновативна мисия” – НП на иновативните  училища

2019/2020 –  НП „Детско полицейско управление“

2019/2020 –  НП „Обучение на талантливи ученици за участие в състезания и олимпиади“- техническо чертане

2019/2020 –  НП „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“

2019/2020 –  НП “Заедно в грижата за ученика”

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”.

2019/2020 –  НП „Без свободен час“ модул „Без свободен час в училище“

2019/2020 –  НП „ИКТ в системата на училищното образование“ – е-дневник, доизграждане на

wi-fi мрежата

2019/2020 – НП“ Обучение за ИКТ кариера“- възможност за придобиване на професия „Приложен програмист“- стартира от 10 клас

2019/2020 –  Проект „Киберскаути и киберсигурност”

2019/2020 –  Седмица на програмиране – “Запознайте се и програмирайте” отговорници по проекта: Тома Чонков, Стойчо Ушев, Д. Димитрова, Светла Борисова, Елисавета Кавармова, Димка Джиева, Ани Лозанова.

2019/2020 –  “Посланици на здравето” – отговорници: Соня Гушевилова, В. Аршинкова

2019/2020 –  “Нашите пари” – отговорници: Джарова, Борисова, Филипов

2019/2020 –  “Еко училище” – отговорник Филипов, Джарова, Балиева

2019/2020 –  “Детско полицейско управление“ – “Кибер агент”

2019/2020 – DSD дипломи

2019/2020   Програма Еразъм +   

        – “Спрете насилието и дискриминацията” – отговорник Рила Попова

       – “World of emotions” – отговорник Илиана Ковачева, Мичева

2019/2020 –  “По-здрави” – за учениците от начален етап

2019/2020 –  “Move week” – Световна седмица на движението

2019/2020 –  “Креативна мисия в облака” – иновации

2019/2020 –  Изследователска лаборатория „Времето е наше“ – НК „За чиста околна среда – 2019г.“на МОСВ и ПУДООС

2020/2021 – НП “Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул Г,  НП „Културните институции като образователна среда“

2020/2021 – НП “Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул Е,  НП „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

2020/2021 – Проект „Образование за утрешния ден“

Дейност 2:  Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ 

2020/2021 – НП „Квалификация“ –  „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

 2021/2022 – “Образование без раници” програма “По-силни по математика с Кан Академия”;

НП и проекти за 2021/2022г.

НП „Обучение за ИКТ кариера“- възможност за придобиване на професия „Приложен програмист“- стартира от 10 клас
НП Бизнесът преподава:
Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“- Орак Инженеринг ЕООД;
Модул 2 „Учители в предприятия“ – ТехноЛогика ЕАД;
Модул 3 „Включване на представители на бизнеса в учебния процес в училище“ – АТЛАСКОМ ООД;
НП Без свободен час – Модул 1 и Модул 2;
НП „Изграждане на училищна STEM среда”;
НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”;
НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на предучилищното и училищното образование“;
НП Иновации в действие „Креативно иновативна мисия “;
НП „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“;
НП „Отново заедно“;

НП „ИКТ в системата на училищното образование“ – е-дневник, доизграждане на wi-fi
мрежата;

НП Осигуряване на съвременна образователна среда, модул; Културните институции
като образователна среда;
НП „Оптимизация на вътрешната структура на персоналa.
НП Изграждане на училищна STEM среда;
Програма Еразъм + :
“ Stop violence and disctimination”;
“World of emotions“;
„Big problems go mini”;
Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“;
Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

28.03.2022г. – Акредитация по Еразъм КД1

18.03.2022г. – Откриване на STEAM Център по природни науки, изследвания и иновации”

 

НАЦИОНАЛНИ проекти за 2022/2023.

Национални Проекти

1. НП „Обучение за ИТ умения кариера“- възможност за придобиване на професия
„Приложен програмист“- стартира от 10 клас;.
2. НП „Без свободен час“ – Модул 1 и Модул 2;
3. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”;
4. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на предучилищното и училищното образование“:
1. „ИКТ– хардуерно оборудване“
2. „ ИКТ – е-дневник“
3. „ ИКТ – интернет свързаност“
4. НП „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите
специалисти“;
5. НП „Иновации в действие“: „Креативна мисия в облака“;
6. НП „Отново заедно“;
7. НП "Осигуряване на съвременна образователна среда": Модул: „Подобряване на
условията за експериментална работа по природни науки“;
8. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“;
9. НП „ Училищен плод“;

Програма „Еразъм +“
1. КД1 “Обучения на учители в чужбина“
2. КД2 „Break for you break for everyone“ – партньори: Испания, Гърция;
3. КД2 „Big problems go mini” – партньори: Германия, Испания.

  • Клубове занимания по интереси – съгласно Наредбата за Приобщаващо
    образование.

Проекти
1. Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ Образование за утрешния ден“ –
Дейност 3 и Дейност 6;ю

2. Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно
образование в условията на кризи“ – Дейност 2 и Дейност 5;

3. Проект на МОН BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата
на предучилищното образование“.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА 2023/2024г. 

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

1. НП „Обучение за ИТ умения кариера“- възможност за придобиване на професия
„Приложен програмист“- стартира от 10 клас
2. НП „Без свободен час“ – Модул 1 и Модул 2
3. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”
4. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на предучилищното и училищното образование“:
1. „ ИКТ – е-дневник“
2. „ ИКТ – интернет свързаност“
3. НП „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите
специалисти“
4. НП „Иновации в действие“: „Креативно-изследователска  мисия  в облака“;
5. НП „Отново заедно“
6. НП "Осигуряване на съвременна образователна среда": Модул 1 „Съвременна среда
за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“
7. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“:
Модул изкуства:
– Съвременни танци и улични стилове: 1-4 клас
– Приложни изкуства: 8-12 клас
– Театрално и филмово изкуство: 8-12клас
Модул спорт:
– Футбол: 1-4 клас
– Волейбол / девойки/: 8-10 клас
– Баскетбол /юноши/: 11-12 клас.
8. НП „ Училищен плод“

ПРОГРАМА  „ЕРАЗЪМ +“

1. КД1 “Обучения на учители в чужбина“

ПРОЕКТИ

1. Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ Образование за утрешния ден“ –
Дейност 3 и  Дейност 6;
2. Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно
образование в условията на кризи“ – Дейност 2 и Дейност 5;
3. Проект на МОН BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата
на предучилищното образование“;
4. Проект „ Практични и лични финанси“ – Джуниър Ачиивмънт.

  • Клубове занимания по интереси – съгласно Наредбата за Приобщаващо
    образование: 39 клуба.

Leave a Reply

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Bulgarian Bulgarian English English French French German German Greek Greek Romanian Romanian Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Turkish Turkish

Съгласие за защита на личните данни.

GDPR

Защита на личните данни на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велинград
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на
личните данни
на СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград.
Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране
и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.

Използвайки този сайт, Вие приемате използването на „бисквитки".

Прочети повече

Какво са бисквитки?

Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки:

за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Лични данни от бисквитките

Личните данни събрани от бисквитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.

Затвори