Раздел: Нормативни документи

Информация за доставчици на социални услугии за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители.

Информация за доставчиците на социални услуги за деца

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ:  ТУК!

Молба от родител за отсъствие

Молба от родител за отсъствие

АКТУАЛИЗИРАНЕ на ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2016/2017 година

АКТУАЛИЗИРАНЕ на Правилника за дейността на училището

ГРАФИК за провеждане на входно, междинно и изходно ниво в начален етап за учебната 2016/2017 година

График за контролни работи_I-IV klas

График за провеждане на контролни работи за II учебен срок на учебната 2016/2017 година

График за контролни работи

ГРАФИК за провеждане на консултации по учебни предмети от учителите за II срок на 2016/ 2017 учебна година

График за консултации на учителите

Powered by soukim.com | ReDesigned by: St. Ushev 2006-2012
Добре дошли на сайта на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" Велинград!
close